I dag har Karl Iver Dahl-Madsen fra Dansk Akvakultur et indlæg i Jyllands-Posten, hvor han harcelerer over, at Greenpeace har haft succes med at få supermarkeder til at stoppe salget af ål. Jeg tager omvendt hatten af for de supermarkeder, der har taget det helt igennem fornuftige og bæredygtige valg: at fjerne en truet art fra køledisken.

At Dansk Akvakultur mener det modsatte, kan da vist kun skyldes, at deres medlemmer taber kunder, når supermarkederne ikke vil sælge en truet fisk. For Dansk Akvalkulturs argumenter er mildest talt lidt flossede i kanten.

Den EU-genopretningsplan, som Dahl-Madsen i sit indlæg beskriver som en slags sikkerhed for en bæredygtig forvaltning af ålen, kan på ingen måde ventes at være ambitiøs nok til at redde arten.

Forskere fra den videnskabelige institution ICES, der rågiver EU, skriver netop, at at de genudsætninger, Dahl-Madsen hænger sin hat på, IKKE bevisligt bidrager til genopretning af bestanden.

I bedste fald gavner genudsætningerne bestanden, hvilket intet dog endnu tyder på. I værste fald har Dansk Akvakultur sam Danmark og øvrige EU-lande gang i et meget dyrt "put and take"-forsøg. Med den europæiske ål som gidsel.

Forskere fra DTU har også anbefalet, at den danske plan skulle have et langt højere ambitionsniveau, end tilfældet er i dag.

Den stigning i små-ål, Dahl-Madsen henviser til i sit indlæg, gælder - ifølge ICES-rådgivning for november sidste år - IKKE i Nordsø-området, hvor tilgangen af små-ål stadig er under én procent sammenlignet med tidligere tider. Og den beskedne stigning, der er set udenfor Nordsøen, er stadig under 6,5% af, hvad der historisk er kommet til Europa.

At koble genudsætninger i danske farvande med denne stigning, er der simpelthen ingen videnskabelig dokumentation for, og det må derfor stå for Dansk Akvakluturs egen regning!

Det er rigtigt, når Dahl-Madsen i sit indlæg skriver, at fødevareminister Mette Gjerskov - på en generalforsamling i Danmarks Fiskeriforening vel og mærke - sagde, at man bare skal spise ål. Hun tilføjede dog: "Hvis de er bæredygtige". Den opfordring må dermed siges at være det samme som "Spis ikke ål" - for jeg vil da gerne udfordre både Dansk Akvakultur og fødevareministeren til at finde bæredygtige ål. De findes nemlig ikke. Desværre!

Læs mere om ål på Greenpeace hjemmeside.