Det er ikke kun fiskepolitikken, Henrik Høegh har styr på idag. Han kunne også på et samråd i dag bekræfte, at han har tillid til DTU Fødevareinstituttets gennemgang af tilgængelig, videnskabelig forskning vedrørende stoffet Bisphenol A's mulige påvirkning af nervesystemet. Udsættelse for Bisphenol A hos spædbørn mistænkes for at kunne føre til forringet indlæringsevne, og stoffet kan blandt andet vandre fra materialet i en plastiksutteflaske ud i mælken.

Nye forskningsresultater peger på, at Bisphenol A kan medfører skader, selv ved indtagelse af mængder langt under EU's nuværende grænseværdi. Det er rigtigt positivt, at ministeren har valgt at basere sin beslutning om at rioritere spædbørns sundhed højere end industriens ønske om frihed på et videnskabeligt grundlag. I grunden er det vel næppe det vanskeligste valg en fødevareminister kan træffe og vi håber, han fortsætter på den måde.