Fødevareminister Eva Kjer Hansen er sammen med fiskeriministre fra landene omkring Østersøen blevet enige om at udsmid af fisk skal forbydes i Østersøen.

Dette er et stort skridt i den rigtige retning imod et bæredygtigt fiskeri, og Greenpeace støtter varmt et forbud imod udsmid, og et mere selektivt fiskeri.

Men et stop for udsmid kan altså ikke stå alene, selvom fødevareministeren i høj grad mener, at dette er vejen frem.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen skal også sikre at fiskeriet ikke er til skade for hav-naturen, og de dyr og planter, der lever der. Hun må tage ansvar for, at fiskerierhvervet ikke skader blandt andet marsvin, stenrev, sandbanker og havfugle. Det ansvar lever hun IKKE op til i dag.

Eva Kjer Hansen er ansvarlig for at de såkaldte Natura 2000 områder på havet ikke skades af fiskeri. Natura 2000 områder er naturområder, udpeget af den danske regering fordi de indeholder specielle dyr og planter som Danmark er forpligtet til at beskytte i henhold til EU's habitatdirektiv.

I dag beskytter Eva Kjer Hansen ingen af Natura 2000 på havet. Det er ikke godt nok, og dette sløseri betyder at værdifuld natur, Danmark er forpligtet til at beskytte, hver dag er i fare for at blive ødelagt.

Der skal handles nu, hvis reformen af den fælles fiskeripolitik, der skal ligge klar i 2012, skal levere det den nuværende fiskeripolitik ikke har formået: Et bæredygtigt fiskeri. Og her er Greenpeace og den danske fødevareminister for en gang skyld enige. Den nuværende fiskeripolitik er en fiasko!

SF har indkaldt Eva Kjer Hansen til samråd i folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, for at gøre rede for den manglende beskyttelse af Natura 2000 områderne på havet.