Vand er fundamentet for alt liv, og derfor skal vi passe på det.

Det må være en af de mest slidte, kedeligste og banale udsagn man kan komme med.
Og det bliver endnu mere kedeligt: Da vi alle bruger vand, og dermed nemt forstår alvoren, er alle stort set enige i udsagnet og alvoren bag det.

Men forureningen af vand fortsætter, og antallet af mennesker som skal bruge det stiger.
Det gode er, at vi kan gøre en kæmpe forskel, her fra lille Danmark:

Europa har en verdens bedste lovgivninger omkring brugen af kemikalier, REACH.
REACH blev færdiggjort og vedtaget for 6 år siden, men trænger nu gevaldigt til at komme i arbejde.

Store dele af verden står endda klar til at antage Europas kemikalielovgivning, men vil gerne lige se at den fungerer først.

Greenpeace mener ikke at Danmark egenhændigt skal ændre hele verden.
Men vi mener, at regeringen skal gribe dagen og påtage sig et europæisk lederskab i en udvikling, der vil forvandle kemikalielovgivningens 600 smukke sider papir til uendelige mængder smukt, rent vand.

Kan vi blive enige om det ?

Faktaboks

Rent fersk vand er nødvendigt til:

- Procesvand til industrien. Forurenet procesvand betyder problemer med at kontrollere de kemiske processer man bruger vandet til, og dermed problemer med at sikre kvaliteten af produktet man sælger.

- Kunstvanding af marker. Forurenet vand betyder forurenede afgrøder.

- Levende hav og floder. Forurenet vand betyder færre fisk og forgiftede fødekilder.

- Rekreativ brug. Forurenet vand betyder bade og fiskeforbud.

- Fred. Forurenet vand betyder væbnede konflikter om adgangen til resterende kilder af rent vand.

- Drikkevand !