Den 13. april offentliggjorde FN’s Klimapanel (IPCC) sin tredje delrapport om, hvordan man kan afbøde klimaforandringerne. Blandt konklusionerne er bl.a., at det globale drivhusgasudslip fortsat stiger på trods af igangsatte reduktionsbestræbelser. At CO2 fra afbrænding af fossile brændsler stod for 78 % af det globale udslip af drivhusgasser i perioden 1970-2010. Og at den globale gennemsnitstemperatur i slutningen århundredet vil stige med 3,7-4,8 grader ift. før-industrielt niveau uden nye reduktions-foranstaltninger.

Men rapporten vigtige budskab er også, at temperaturstigningen kan holdes under 2 grader, hvis det globale udslip af drivhusgasser i 2050 reduceres med 40-70 % ift. 2010 og med nær 100 % i 2100. Rapporten påpeger, at der i så fald er brug for en fundamental omstilling af vores energisystemer, så fossile brændsler udgør under 20 % i 2050 og helt udfases hen mod 2100. Og at energieffektivisering og udbygning med vedvarende energi - som ifølge
rapporten står foran et større gennembrud - kan få hovedrollen i denne transformation.

Det er netop, hvad Greenpeace’s globale energiscenarie – energy (r)evolution - viser er muligt. Her dækker vedvarende energi 63 % i 2040 og 82 % i 2050. Og energisektorens CO2-udslip reduceres med 65 % i 2040 og 90 % i 2050 ift. 2010.

IPCC-rapporten omtaler dog også muligheder og barrierer for lavemissions-teknologier som atomkraft og CCS – hvor CO2 trækkes ud af røgen fra et kraftværk og deponeres i undergrunden. Teknologier som Greenpeace er modstander af.

På den baggrund er det glædeligt, at energy (r)evolution dokumenterer, at vi kan opfylde 2-gradersmålet udelukkende med energieffektivisering og vedvarende energi - helt uden at bruge af ny atomkraft og CCS fra fossile kraftværker.

Det er derfor beklageligt, at regeringen har valgt at fremsætte et forslag til klimalov som
en ren proceslov uden dens egne rosværdigt ambitiøse mål indskrevet, og hvor lovens
formål åbner op for unødig usikkerhed om, hvordan Danmarks energiomstilling skal ske.

Når formålet beskrives som ”en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, det vil sige et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, og som samtidig understøtter vækst og udvikling” uden at præcisere, at energiforsyningen skal være 100 % baseret på vedvarende energi - så kan det fortolkes som et mål om dækning med vedvarende energi i 2050 fra 51 % og opefter. Og dermed åbnes en ladeport for, at også CCS på fossile kraftværker og senere atomkraft kan inddrages.

Det er desto mere ærgerligt, da regeringens egne målsætninger om udfasning af kulkraften i 2030 og 100 % vedvarende energi i el- og varmesektoren i 2035 reelt udelukker CCS på fossile kraftværker og atomkraft.

Og det er problematisk, når man ser på holdningen hos partier, som håber at overtage regeringsmagten. Venstre, der fejlagtigt forsøger at bilde befolkningen ind, at elprisen stiger på grund af en stigende PSO-afgift og forsøger at løbe fra energiforliget. Klimaskeptiker-partiet DF, der er i mod vindkraft. Og Liberal Alliance, som har indførelse af atomkraft i deres partiprogram.

Derfor en kraftig opfordring til regeringen: Stram klimaloven op mens tid er!