I JP (8.4.2014 - 2.5.2014) argumenterer FDM imod en opdatering af registreringsafgiften.

Registreringsafgiften skal i stedet ifølge FDM sænkes eller helt afskaffes.

Hvis FDM skulle få held med den dagsorden vil det umiddelbart reducere værdien af den eksisterende bilpark, altså de biler FDMs medlemmer allerede ejer. Næste konsekvens ved at fjerne reg-afgiften er at der kommer endnu flere benzinbiler på vejene.

Hvilket igen vil påvirke de eksisterende bilejere – FDMs medlemmer –i kraft af stigende tidsforbrug på kø-kørsel og jagt på parkeringspladser.

FDMs barnagtige krav om at fjerne eller sænke registreringsafgiften er dermed på ingen måde i de eksisterende bilejeres interesse.

Det er således på høje tid at FDM vælger om de er bilejernes eller bilforhandlernes organisation. 

Noget mere fornuftigt lyder det fra FDM i Motormagasinet (25.4.2014) ”Holland giver Danmark grønt baghjul”. Her beklager FDM det skuffende salg af elbiler i Danmark. Det ringe salg af elbiler har en forklaring.

Det skyldes, at registreringsafgiften udregnes efter en dybt forældet værdi for benzinbilers effektivitet, 16km/l, selvom gennemsnittet for nye biler i 2013 lå på over 21km/l. Det forældede skæringspunkt betyder, at staten i dag uddeler enorme uberettigede rabatter til næsten alle benzinbiler. Det er ikke småpenge.

Statskassen mister årligt 3-4 milliarder alene på grund af det forældede skæringspunkt. En gennemsnit ny benzinbil modtager således 20.000 kr i uberettiget rabat.


Med så store rabatter til benzinbilerne kan det ikke forbavse, at salget af elbiler skuffer. Og da problemet netop skyldes en ret åbenlys fejl, at man bruger en syv år gammel 2007-værdi til at bedømme benzinbilers energieffektivitet, er løsningen ligeså åbenlys.

Der er i allerhøjeste grad er brug for en opdatering af skæringspunktet i både registreringsafgiften og ejerafgiften. En løsning der modsat FDMs løsning kan gennemføres uden at forringe værdien af de eksisterende biler og uden at forværre trængsel og spildtid på vejene.

Indlægget er bragt i Jyllands-Posten onsdag d. 14. maj og er skrevet sammen med Dan Belusa, miljøkonsulent, og Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi.