"Vel-renommerede firmaer som amerikanske General Electric og schweiziske Novartis oplyste ikke deres investorer om den betydelige økonomiske risiko der var forbundet med deres lemfældige håndtering af giftige kemikalier. Firmaernes kortsigtede beslutninger om blot at dumpe kemikalieaffald direkte i et stort hul, eller hælde det i den nærmeste flod, betyder nu ekstraudgifter i milliardklassen, og det kan få alvorlige konsekvenser for deres værdi på aktiemarkedet."

Det kunne have været ordlyden, og kan meget vel blive formen, når fremtidige nyheder om miljøsyndere skrives, viser den seneste rapport fra Greenpeace Hidden Consequences - The costs of industrial water pollution on people, planet and profit. Rapporten undersøger forholdet mellem umiddelbare besparelser, og senere udgifter til oprydning efter omfattende kemisk forurening.

Rapporten peger på at oprydning af kemikalie-forurenede områder i faste tal koster i størrelsesorden 10-20 gange mere end besparelsen oprindeligt udgjorde for firmaerne. Og så er en lang række følgevirkninger, både af økonomisk og sundhedsmæssig karakter, ikke engang medtaget.

Værst ser det ud når der er tale om kemikalier som ikke nedbrydes i miljøet, og som stiger i koncentration jo højere man kommer op i fødekæden. Er sådanne kemikalier først sluppet fri i naturen, er det i praksis kun muligt nødtørftigt at opsamle en del af dem - og til en kolossal høj pris. Er man i toppen af fødekæden, hvor mennesker blandt andet befinder sig, er det alvorlige følgevirkninger som kræft, barnløshed eller adfærdsforstyrrelser som kan være de ultimative følger. At det tilmed er en dårlig forretning gør ikke situationen mindre grotesk.

Et nært eksempel på de enorme omkostninger, der er forbundet med håndteringen af svært nedbrydelige kemikalier er PCB i bygninger. I Danmark blev dette giftige kemikalie i 60'erne og 70'erne brugt i bløde vinduesfuger, og har siden afgasset ind i bygningerne. Mange skoler og daginstitutioner skal derfor de kommende år enten gennemgribende renoveres eller helt nedrives. Skoleborde, som eleverne den ene dag sidder og spiser deres mad ved, bliver næste dag båret ud af personer iført "rumdragt" og åndedrætsværn.

Greenpeace har startet en global kampagne rettet mod kemikalieforurening af floder og have, med ambition om en fuldkommen udfasning af alle farlige kemikalier. Det kan lyde verdensfjernt radikalt, men er det ikke. Vi har som mennesker skabt situationen, og vi har evnerne til at ændre situationen. Og nej, vi skal ikke bo i huler og leve af ubagt spelt-brød. Vi skal stille meget tydelige betingelser for hvordan vores industrielle samfund skal fungere, og vi skal benytte os af vores gode evne til at finde på løsninger. Men det skal være velgennemtænkte løsninger, som kommer helheden og fremtiden til gode.
Og der må gerne være penge i det !