Forretningsmodellen er simpel:
1. Køb et overskudsprodukt fra olieindustrien som ingen andre vil have, billigt.
2. Få affaldsdelen skilt fra og dump den i Afrika, billigt.
3. Sælg den brugbare del af produktet, dyrt.

Det var angiveligt strategien, da verdens trediestørste oliehandelsfirma, Trafigura, i 2005 besluttede at købe store mængder såkaldt Coker Naphta, et restprodukt fra olieraffinering.
Der var ikke rift om dette produkt, og prisen var derfor i bund.

Efter en hurtig vask ville der af Coker Nahtaen kunne frembringes en mængde benzin, som kunne sælges med et særdeles pænt overskud, eller som et af firmaets ansatte i en mail til firmaets ledelse skriver: "This is as cheap as anyone can imagine and should make serious dollar".

Der var bare et problem:
Det var særdeles vanskeligt at få nogen firmaer i verden til at behandle den billige Coker Naphta. Ved behandlingen frembringes store mængder kemisk affald som det er dyrt at behandle miljømæssigt forsvarligt.

Men hos Trafigura var man i det kreative hjørne, og valgte utraditionel løsning: De lejede et skib, og behandlede selv Coker Naphtaen ombord medens det sejlede, og skulle så bare lige af med det kemiske affald fra processen.

Trafigura fik et tilbud på denne behandling af et firma i Holland. Det var dyrt, og for ikke at ødelægge den gode handel, valgte Trafigura endnu en utraditionel løsning: At sejle det kemiske affald til Elfenbenskysten i Afrika, og få et lille nystartet firma til at dumpe affaldet på en almindelig losseplads i millionbyen Abidjan.

Resten er historie: Op mod 100.000 mennesker modtog ifølge officielle opgørelser behandling, og minimum 16 mennesker døde formentlig som følge af forgiftningen fra det kemiske affald. Langtidsvirkninger er det vanskeligt at forudsige, da Trafigura aldrig har villet afsløre det præcise indhold af affaldet.

Med den omfattende rapport fra Greenpeace og Amnesty International er det intentionen, at Trafigura bringes for retten for at have dumpet det kemiske affald i Afrika, og at det fra alle nationalstaters side sikres at der for fremtiden sættes en effektiv stopper for sådanne forretningsmodeller.