I Børsen 18. november foreslår Bayer Cropscience danske afdelingschef, Niels Bjerre, at dansk landbrug bør øge brugen af Bayers sprøjtegifte. Det er ret beset, hvad han er ansat til. Men Bayers salgsargumenter holder ikke.

For at få sprøjtegiften til at glide lettere ned hævder Niels Bjerre, at mere landbrugskemi er en forudsætning for at løse den enorme globale udfordring med at skaffe fødevarer nok.  
Udfordringen er reel.

Verden står overfor en tredobbelt udfordring. Verdens befolkning – og dermed fødevarebehovet – vokser. Landbrugsarealet kan af klima, miljø og sociale årsager ikke udvides. Det er til gengæld langt fra virkeligheden, når Bjerre hævder, at det industrielle landbrug hidtil ikke har været årsag til flere årtiers skovrydning. Det har det. Opdrættet af 25 mio. danske svin er f.eks. baseret på rydning af regnskov til sojaplantager.  

Det tredje element i den tredobbelte udfordring er, at det industrielle landbrug grundlæggende har ombyttet fossil energi – omsat til kunstgødning, sprøjtegift og traktorkraft – til fødevarekalorier. Og det er præcis den ”løsning”, Bayers vil fortsætte med.

Forudsætningen for Bayers ”løsning” er nu forsvundet. Dels fordi æraen med rigelig og billig fossil energi definitivt er forbi. Dels fordi resultaterne er pauvre. For at fordoble høstudbyttet globalt har vi således i de seneste 40 år måtte ottedoble forbruget af kunstgødning. Og den årlige stigning i høstudbyttet er nu faldet fra 2% til 1%. Bayers løsning om mere kemi kan altså ikke løse problemet. Konklusionen er klar ”business as usual is not an option”.

Det er ikke noget vi finder på. Det er konklusionen fra FN’s og Verdensbankens landbrugspanel og senest fra  UNCTAD (1). Løsningen er ligeså klar. En omlægning til agro-økologiske landbrugsmetoder kan både øge den globale fødevareproduktion og håndtere de udfordringer som den tredobbelte krise lægger. Den omlægning kræver at fejlsatsningen på kemiske dyrkningsmetoder stoppes.

(1) UNCTAD, Sept. 2013, press release: Take ‘mosaic’ approach to agriculture, boost support for small farmers, UNCTAD Report urges;

IAASTD-rapport, 2009: Agriculture at a Crossroads.

Indlægget er skrevet med Dan Belusa, miljøkonsulent, og bragt i Børsen d. 25. november.