Royal Danish Seafoods hjemmeside kan man i disse dage læse, at de nu er det første åleopdræt i verden, der godkendes af ny standard for bæredygtig produktion!

Men blot fordi man opfinder en standard med egne selvudnævnte kriterier, er det altså ikke ensbetydende med, at det er bæredygtigt ud fra de gængse opfattelser af hvad bæredygtigt er.

Bæredygtighed er ifølge Brundtland-kommissionens rapport om miljø og udvikling, defineret som en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.

Og med denne definition dumper Royal Danish Seafoods ål med bravur! Og derfor mener jeg, at Royal Danish Seafood vildleder forbrugeren og dermed forbryder sig mod god markedsføringsskik.

Men hvad er det så der er så galt!

Ålen yngler i Sargassohavet, og de efterfølgende ålelarver søger til de europæiske kyster. Hele Europas ålebestand er faktisk en samlet bestand. Men tilførslen af nye glasål, tilført fra Sargassohavet, er faldet drastisk. I dag kommer der faktisk kun imellem 1% og 5 % til kystene i forhold til antallet i 80erne – det er en alarmerende nedgang! (http://www.ices.dk/marineworld/eel.asp)

Ålen er dermed en af de mest truede fiskearter i Europa.

Som led i EU's genopretningsplan for ål fra 2007 er genudsætninger af ål tilladt som en del af indsatsen for at genoprette bestanden. Og her kommer åleopdrætterne ind i billedet, idet det er deres ålefarme der bruges som mellemstation eller børnehave, indtil sætterålene er store nok til at de kan slippes ud i naturen.

Og det er denne indsats, som åleopdrætterne så mener gør dem til en del af ålens redning. Der er bare et problem.
Der er endnu ingen der kan bevise at de ål der sættes ud i naturen i Danmark, søger tilbage til Sargassohavet ,og dermed bidrager til bestandens genopbygning. Dermed falder Royal Danish Seafoods allerfineste argument for at deres ål er bæredygtige til jorden med et brag. Ja, faktisk rådgiver det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, de lande der i høj grad bygger deres genopretningsplan på genudsætning af ål, til at revurdere deres planer, sådan at genudsætninger i fremtiden ikke er en del af planen.

Danmark er et af de lande der satser stort på genudsætning.

Da Royal Danish Seafood sidste gang kaldte deres ål for bæredygtige klagede jeg til forbrugerombudsmanden – det har jeg tænkt mig at gøre igen!