Den 20. maj mødes miljøministrene fra Østersøens ni lande, samt EU's miljøkommissær, i Moskva til et højt profileret møde under Helsinki-konventionen. Mødet bliver ledet af Ruslands tidligere præsident, Vladimir Putin, og ambitionen er at igangsætte den i 2007 vedtagne redningsplan for Østersøen. Dette havområde er i dag et af de mest forurenede i verden, så blandt andet Bornholmsfiskerne ikke længere må fange store laks til EU-markedet. Forbuddet er indført på grund af laksens store indhold af det ekstremt giftige stof dioxin, og fiskerne skal overhælde fangede laks med farvestof og sendes til destruktion.

Greenpeace er i disse dage på vej til Moskva med skibet Beluga II. Rejsen begyndte i Sankt Petersborg, og på hele turen bliver der taget vandprøver på de russiske floder. På skibets laboratorium foretages de første analyser af prøverne, og resultaterne vil blive præsenteret i forbindelse med miljøministermødet i Moskva den 20. maj. Efter mere omfattende analyser på et eksternt laboratorium vil en egentlig rapport blive offentliggjort senere på året.

På mødet vil landene omkring Østersøen, deriblandt Danmark, repræsenteret af miljøminister Karen Ellemann, præsentere, hvad man har i sinde at gøre for at nå det fælles mål, god økologisk status i 2021. Særligt interessant bliver det at se, hvad Rusland fremlægger af konkrete planer. Interessant, fordi Rusland udleder store mængder giftige kemikalier til deres floder med udløb i Østersøen, og indtil videre har udvist en ualmindelig fodslæbende holdning til at gøre noget ved problemerne.

I Rusland lader man almindeligt kloakvand løbe sammen med ukontrollerede udledninger fra industrielle anlæg. En praksis som ikke bare umuliggør en effektiv rensning, men som lovgivningsteknisk får virksomhederne til at fremstå som "nul-udledere", og rensningsanlæggene som de egentlige udledere af giftige kemikalier. Det sender et klart signal til virksomhederne om at tiden er gået i stå, fortsæt som I plejer. Denne form for bagudstræbende erhvervspolitik i et land med en særdeles veluddannet befolkning virker som en ægte bjørnetjeneste.

I den moderne verden tænker virksomhederne i retning af clean technology og at eliminere kemikalieproblemer ved kilden. I Greenpeace vil vi gøre alt, hvad vi kan for at tilskynde Rusland til at blive et foregangsland indenfor clean technology. Udfordringen med at få genoprettet Østersøen som et rent og sundt hav kan for Rusland blive innovationsprojekt, der gør landet mere attraktivt for investorer og gøre det russiske erhvervsliv mere konkurrencedygtigt. Renere miljø og et sundt erhvervsliv kan være to sider af samme sag.