Nordpolen tilhører os alle, og det skal den blive ved med, hvis vi skal undgå at griske selskaber som Shell skal trække ødelægge et af de sidste uberørte områder på planeten.

I går offentliggjorde Greenpeace billeder af af koraller fundet i Tjukterhavet ud for Alaska – lige der, hvor Shell har tænkt sig at bore efter olie denne sommer. I dag påbegynder det danske Rigsfælleskab en forskningsekspedition, der har til formål at gøre Grønland og dermed Danmark i stand til at indsende et krav på Nordpolen til FN. Hvis tingene går, som de hidtil har gjort, kan vi frygte, at et sådant krav vil føre til endnu flere olieboringer og anden industriel udnyttelse med sig. Men hvis tingene går, som de burde gøre, vil ekspeditionens undersøgelser og fund – præcis ligesom fundet af koraller i Tjukterhavet – kunne føre beskyttelse af det her vigtige område med sig.

LOMROG III-togtet, som den danske ekspedition hedder, foretages i forbindelse med det danske kontinentalsokkelprojekt. Dens hovedopgave vil være at indsamle forskellige datatyper, der gør det muligt at udvide Grønlands kontinentalsokkel og dermed gøre krav på mere end de sædvanlige 200 sømil hav og havbund, et land normalt ejer, ud for kysten.  

Hvis det viser sig, at Rigsfællesskabet har krav på Nordpolen, så bør de danske politikere ikke se det som en mulighed for at rage til sig, men i stedet se det som den unikke mulighed det er, for at beskytte et område, der er hjemsted for helt unikke dyrearter – og for langt mere liv end vi hidtil har vidst. Selvom Danmark ifølge international lovgivning måske har krav på Nordpolen, skal man bruge det til at lægge et pres på de andre arktiske lande for at opnå en fælles løsning, hvor området omkring Nordpolen vil fortsætte med at tilhøre os alle som et uberørt natur-helle på toppen af kloden. Nordpolen har aldrig tilhørt nogen og bør heller ikke komme til det.

Jeg kritiserer ikke ekspeditionen og den forskning, der skal foretages, men vi kommer med en opfordring til de forskere, der kommer til at være ombord på den svenske isbryder Oden. De kommer fra både Danmark, Sverige og Norge, og med den viden de indsamler, kommer de til at sidde med et personligt ansvar og bør tage stilling til, hvorvidt dette unikke område skal beskyttes, eller om det skal åbnes for udnyttelse og ødelæggelse.

Det er klart, at vi kæmper for det første, og det har mere end 1.000.000 mennesker på en måned allerede skrevet under på, at de også gør. Vi vil blive ved med at kæmpe, og vores skibe Esperanza og Arctic Sunrise sejler begge stadig i de arktiske have og vil blive ved med at holde øje med Shell og blive ved med at undersøge områderne og dokumentere, hvad der foregår under havoverfladen deroppe.

Alle tegn peger i retning af, at vi skal handle nu, hvis vi skal nå at beskytte det sårbare miljø, inden det er for sent. Vær med til at lægge pres på dem, der tager beslutningerne på hele verdens vegne. Skriv under nu på http://www.savethearctic.org