Det var ganske enkelt uhyggeligt at være vidne til, hvor uvidende og fornægtende Anders Samuelsen fra Liberal Alliance og Pia Kjærsgaard fra DF var i går aftes på DR 2-debatten. Uvidenhed og fornægtelse, der i tilfælde af, at de to bliver en del af en kommende regerings støttepartier, ganske enkelt kan betyde, at Danmark går glip af tusindvis af grønne jobs og millardindtægter fra eksport af klimateknologier. Det er ganske enkelt uanstændigt, og det hænger ikke sammen med, at partierne taler og taler om, hvordan de er garanter for sund økonomisk fornuft. Med aftenens debat i erindringen vil jeg tillade mig at sige, at de desværre er garant for uanstændig økonomisk politik.

Anders Samuelsen, der ellers gør et stort nummer ud af, at partiet vil føre en smart økonomisk politik, kender åbenbart ikke til de potentialer, Danmark har med hensyn til det grønne vækstområde. Hvis vi gør, som regeringens klimakommission har anbefalet og satser på en 100 % omstilling af den danske energiforsyning, ligger der ifølge Ingeniørforeningen op til 200.000 grønne jobs og venter forude, hvis potentialet udnyttes optimalt. På eksportsiden ligger der et sandt eventyr forude. Det forventes, at eksportindtægterne indtil 2050 kan stige til 200 milliarder om året. Nok en slat jobs og penge, der kunne være værd at tage med i Liberal Alliances økonomiske planer for Danmark.

Mon Anders overhovedet kender til potentialerne i Klimakommissionens anbefalinger og Ingeniørforeningens rapport? Uvidenhed koster dyrt Anders.

Pia Kjærsgaards klimafornægtelse undrer mig i den grad. Jeg mødte Pia på Folkemødet på Bornholm så sent som i juni måned. Der sagde Pia ja til at modtage Greenpeaces paraply med budskabet om 100 % vedvarende energi.

Pia var meget interesseret i at snakke med os om løsningen af klimaproblemerne og sagde ved den lejlighed intet om, at hun ikke troede på, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Tværtimod sagde Pia, at hun synes, vi skal etablere flere vindmøller på havet. Er du gået helt i sort Pia? Tilslutter du dig virkelig for alvor den marginale gruppe på under to procent af forskerne, der fornægter klimaforandringerne?

Hvis der, som Johanne Schmidt-Nielsen spurgte under debatten, er 98 ud af hundrede læger, der siger, at du skal have behandling, lytter du så til de to, der anbefaler, at du ikke skal behandles eller de 98 andre? Din fornægtelse af klimaforandringerne kan koste dyrt på velfærden, som du ellers så varmt taler for, at vi skal værne om. Vi skal bl.a. leve af en 100 % energiomstilling i fremtiden. Den vil spytte i kassen og gøre os uafhængige af fossile brændsler, uanset hvor de måtte komme fra. En pointe, som du i øvrigt fremhævede på Bornholm, hvor du sagde til mig, at vi skal satse på 100 % vedvarende energi, så vi ikke er afhængige af de arabiske oliestater.

Pia, var din optræden under Folkemødet det rent bluff, eller mener dit parti faktisk, at vi under alle omstændigheder skal satse 100% på en omstilling til vedvarende energi, som du så smukt udtrykte under den regnbuefarvede Greenpeace paraply?

I dag kører vi rundt til tre forskellige valgmøder for at sparke klimaet ind i valgdebatten og få kandidaterne til at skrive under på 100 % vedvarende energi i Danmark. Følg med os på twitter og facebook eller tag et kig på greenpeace.dk/valg.