Vores kritik af Lykke Friis' manglende hjemmearbejde inden klimamødet i Cancun er særdeles velbegrundet.

Regeringen har ikke frem lagt en plan for, hvordan Danmark skal opfylde målet om 20 procent reduktion af udslippet af CO2 og andre drivhusgasser i de ikke-kvotebelagte sektorer i 2020 i forhold til 2005. Det er det mål, som Danmark skal opfylde, for at EU samlet kan nå det - i øvrigt alt for uambitiøse - mål om 20 procents reduktion i 2020 i forhold til 1990-niveauet.

Der er ikke skyggen af en plan for, hvordan regeringen forestiller sig at efterleve det højere danske reduktionsmål, som bliver følgen, hvis EU unilateralt hæver sit fra 20 til 30 procent. Det til trods for, at regeringen efter ni måneders fodslæbende modstand nu støtter, at EU hæver reduktionsmålet til 30 procent.

Dertil kommer, at regeringen end ikke har erkendt, at Danmark ligesom resten af i-landene reelt skal reducere drivhusgasudslippet med mindst 40 procent i 2020 i forhold til 1990, hvis det med rimelig sandsynlighed skal sikres, at den globale temperaturstigning kan holdes under to grader.

Regeringen har heller ikke fremlagt noget som opfølgning på klimakommissionens rapport fra september. Den har blot gentaget sin vision om et Danmark uden fossile brændsler i 2050.

Eneste konkrete beslutning har været miljøministerens EU-lovstridige godkendelse af DONG Energy's plan om at ombygge Avedøre 2 - der i dag anvender biomasse og naturgas - til at fyre med kul!

Også bragt som læserbrev i Information 7. december 2010