Vi hører tit argumentet, at atomkraft er nødvendig for at redde klimaet. Det er noget sludder. Atomkraft er dyr, farlig og unødvendig.  Vi og andre har udarbejdet energiscenarier, der klart viser, at klimamålene kan nås uden ny atomkraft gennem hurtig udfasning af de eksisterende atomkraftværker og massiv satsning på energieffektivisering og udbygning med vedvarende energi.

En af atomkraftens mange negative sider er udvinding af uran – det radioaktive grundstof, der bruges som brændsel i atomkraftreaktorerne. Ved uranminedriften spredes radioaktive partikler og radon fra støv, sten og grus. Så for minearbejderne og de mennesker, der bor i nærheden af mineområderne, er konsekvenser alvorlige og helt uacceptable.

I november 2009 tog Greenpeace til de to minelandsbyer i Niger, Arlit og Akokan. Firmaet, der ejer de to miner, franske Areva, hævder, at de har løst problemet i Niger, og at al stråling er væk. Men, som Politiken kunne fortælle i dag, så er det langt fra sandheden. I Arlit og Arkokan, hvor der sammenlagt bor ca. 80.000 mennesker, er den radioaktive stråling nogle steder 500 gange højere end den normale baggrundsstråling. Vores undersøgelser i de to byer viser, at hvis man befinder sig i området i en time, får man mere end den maksimalt tilladte årlige dosis af radioaktiv stråling.

Greenpeace kræver, at begge byer undersøges grundigt igen af en ansvarlig og af Areva uafhængig instans og at de radioaktivt forurenede områder nu renses ordentligt op.

Det er tankevækkende, at det er samme Areva, der har ansvaret for opførelsen af Finlands femte atomkraftreaktor, Olkiluoto 3 – et projekt præget af en række sikkerhedsproblemer. Reaktoren er allerede nu 3 år forsinket og prisen er foreløbigt sprængt budgettet - fra 22 til 39 mia. kr.  De penge, der er blevet brugt til opførelsen af reaktoren var meget bedre investeret i elbesparelser og udbygning af den vedvarende energi. Det er en lektion, som også den svenske regering burde lære af og droppe dens planer om yderligere investeringer i svensk atomkraft.