D. 15 april 2008 lodsede et ’forskningsskib’ 93 kg sirligt udskåret hvalkød, mens to af mine kolleger i Japan indsamlede bevismateriale. D. 15. februar 2010 skal Junichi Sato og Toru Suzuki så for retten. De afslørede og dokumenterede et statsstøttet forskningsinstituts systematiske handel med fredet hvalkød, men står nu efter mere end 200 timers afhøringer, husransagninger og voldsomme anholdelser overfor en sigtelse for tyveri og ulovlig indtrængen, der kan give dem op til 10 års fængsel.  Imens fortsætter den ulovlige hvalfangst uforstyrret.

I Greenpeace har vi kæmpet mod industriel jagt på hvaler i mere end 30 år side om side med Den Internationale Hvalfangstkommision. Umiddelbart efter, at moratoriet mod kommerciel hvalfangst i 1987 kom til at gælde Japan, oprettede den japanske regering et institut for hvalforskning. Moratoriet gælder jo netop kun industriel hvalfangst – ikke hvaler fanget i forskningsøjemed. Instituttet har fanget og solgt store mængder hvalkød, og det var det, , Junichi og Toru afslørede.

Hvalerne er truede, og Japan bliver nødt til at stoppe den ulovlige fangst. Det er en skandale, at Japan droppede al efterforskning af den ulovlige hvalfangst og i stedet har brugt utroligt meget energi på de to fredelige aktivister fra Greenpeace. Aktivisterne gik selv til offentligheden og politiet med al deres viden, dokumentation og beviser. Men den behandling, der har mødt fra politi og retssystemet er ikke et moderne land som Japan værdigt. FN’s Menneskerettighedsråd (UNHRC) har fastslået, at den japanske regering har overtrådt ikke færre end fem artikler i den internationale menneskerettighedserklæring og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

Mandag markerer vi den japanske retssag foran den japanske ambassade her i Danmark. To fakler vil symbolisere de to modige Greenpeace-folk fra Japan, der i to år har betalt en meget høj personlig pris for deres arbejde for retfærdighed. Jeg afleverer et brev til den japanske ambassadør Seiichi Kondo, hvori jeg på hele Greenpeace’ vegne og på vegne af den kvarte million mennesker verden over, der har skrevet sig op som støtter for de to japanske aktivister, beder ambassadøren arbejde for, at de to får en retfærdig rettergang og for at stoppe den ulovlige hvalfangst. De japanske myndigheder har opført sig skandaløst i den her sag. Det må stoppe nu.