Tunproducenten John West lover at droppe fiskemetoder, der er skyld i bifangst af tun der ikke er kønsmodne, hajer og skildpadder, men desværre kun på det britiske marked. Men hvis John West kan i England, så kan de vel også i Danmark?

To dykkere poserer foran en FAD, der foruden at tiltrække tun bl.a. også tiltrækker hajer og skildpadder, der alt sammen havner i fiskernes net, men ikke slipper tilbage i havet med livet i behold.

John West i England har i dag annonceret, at de, lige som andre store tunproducenter i landet, dropper fangstmetoder der omfatter brugen af fangstmetoden not sammen med FAD’s (Fish Aggregation Devices).

FAD’s er flyder i havoverfladen og er ofte er udstyret med satellitstyrede sonarer, der tiltrækker tun. Problemet er bare, at de samtidig tiltrækker alt for unge tun, havskildpadder og hajer, og dermed har metoden en enorm bifangst, der ofte blot smides tilbage i havet dødt.

Det er absolut gode nyheder for tunen, havskildpadderne og hajerne at John West nu vil sadle om. For hver gang der fanges ni kilo tun med den ovennævnte metode, så fanges der ét kilo bifangst (Review of the impact of fish aggregating devices (FADs) on tuna fisheries. Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, 2003).

Samtidig med at John West lover at udfase brugen af FADs sammen med notfiskeri, har de også forpligtet sig til at deres tun ikke skal komme fra tre store områder i Stillehavet, som er vigtige områder for tunbestandene. Dermed støtter John West beskyttelsen af tunen i havreservater, der også et vigtigt skridt i genopbygning og beskyttelsen af Stillehavets mange tunfisk.

At alle de store britiske tunproducenter har forpligtet sig på at droppe de destruktive metoder, betyder faktisk noget positivt for livet i havet. Storbritannien er nu det mest bæredygtige land, når det kommer til salg af tun, og de er samtidig verdens tredje største marked.

Men det er ikke nok. Resten af verden skal følge efter det britiske eksempel, og det gælder selvfølgelig også Danmark. Tidligere på måneden advarede IUCN (the International Union for the Conservation of Nature) at fem ud af otte tunarter risikerer udryddelse. Hvis John West kan i England sammen med alle de andre producenter og supermarkeder, så kan de selvfølgelig også i Danmark.

Det vestlige og centrale Stillehav huser verdens største tunfiskeri. Over halvdelen af den ​​tun der fanges i verden fanges i dette område. Voldsom overfiskeri har dog betydet, at storøjet tun og gulfinnet tun står over for et bestandskollaps - medmindre der gribes ind nu! John Wests og de øvrige tunproducenter i Englands løfter om at støtte bæredygtigt fiskeri og en beskyttelse af større havområder, er et skridt i den rigtige retning!