2011 har været et begivenhedsrigt år, hvor der har været stor aktivitet på vores danske kontor, og hvor vi har opnået en række vigtige sejre for miljøet. Jeg vil derfor gerne sige tak til alle jer, der følger med i vores arbejde og støtter op om det enten økonomisk eller ved at deltage i vores online aktioner. I er med til at gøre en forskel!

Nogle af de sejre, vi har opnået i år, er:

Vi har sammen fået seks af verdens største tøjmærker, heriblandt Nike, Adidas og H&M, til at tage imod vores udfordring om at afgifte deres produktion og vise vejen frem for resten af tøjbranchen. Det skete, efter at tusindvis af mennesker over hele verden deltog i vores online kampagne, da vi i juli offentliggjorde en større undersøgelse af tekstilfabrikkers giftige kemikalieudledninger i Kinas floder og afslørede flere store globale tøjmærkers forbindelser til dette omfattende miljøsvineri.

I august fik vi det grønlandske hjemmestyre til endelig at offentliggøre beredskabsplanen for olieudslip. Dette skete efter en større mailaktion på bl.a. vores danske hjemmeside, og efter at vi gennem foråret og sommeren havde deltaget i borgermøder i Grønland, kommenteret i medierne og gennemført en række aktioner for at sætte fokus på den kolossale trussel, olieboringerne udgør mod det følsomme arktiske økosystem og mod truede dyrearter som isbjørnen.

I efteråret startede retssagen mod de Gillelejefiskere, der sidste år blev afsløret af Greenpeace i at fiske ulovligt i et totalfredet område i Kattegat. Indtil videre har tre fiskere været for retten, og to er blevet idømt bøder på op til 50.000 kr. Dommene for ulovligt fiskeri er et vigtigt skridt på vejen til en bedre beskyttelse af vores have.

I november kunne vi fejre endnu en vigtig sejr, da Natur- og Miljøklagenævnet gav os ret i vores klage over Miljøstyrelsen og den tidligere regerings tilladelse til, at DONG Energy kunne omstille Avedøre 2 til kulfyring. Kul er ikke alene det mest klimabelastende brændsel, der findes, det medfører også udledning af kviksølv og andre tungmetaller til luften. Nu er afgørelsen faldet, og DONG Energy er tvunget til at lade kullet ligge. En stor sejr for miljøet og for klimaet!

Vi har også i år lanceret vores nye flagskib, Rainbow Warrior III. Dette har kun været muligt, fordi så mange fantastiske og engagerede mennesker over hele verden har bidraget til bygningen af hende. Det vil vi også gerne sige tak for, og besætningen om bord har derfor sendt denne helt særlige tak til jer:

 

2011 har vist endnu en gang, at vi sammen kan opnå vigtige forandringer. Jeg håber, at du vil fortsætte med at støtte vores arbejde mange år endnu.

Endnu en gang tusind tak!