LEGO ignorerer fortsat nu over 700.000 underskrifter, der beder legetøjsproducenten om at sige ‘farvel og tak for samarbejdet’ til Shell. Hverken journalister eller andre har haft held til at få LEGO i tale. Ofte mødt af larmende tavshed eller i bedste fald et automatsvar kopieret fra LEGOs eneste pressemeddelelse udsendt ved Greenpeace-kampagnens start.

Der er to centrale passager i pressemeddelelsen fra 1. juni, hvor LEGO forsøger at løbe fra ansvaret. LEGO virker fast besluttet på fortsat at ignorere de mange hundredetusinder protester, er der tid til at gå i dybden med de to passager.

”Det er vores faste overbevisning, at denne sag skal håndteres mellem Shell og Greenpeace.”

Kære LEGO, der er i skrivende stund over 700.000 der aktivt har erklæret sig direkte uenig. Man kan kun spekulere i, hvad det reelle tal når op på. Det er samtidig skuffende, at LEGO ikke forholder sig til kritikken af samarbejdet, som de aktivt har valgt. Ansvar for miljøet handler ikke kun om, hvad LEGO selv gør, men også hvad LEGO gør sammen med Shell i det omfattende reklamesamarbejde.

Den anden passage handler om Shells ansvarlighed. Den er vigtig. For det er i sidste ende Shell, der er problemets kerne - også for LEGO.

“Vi forventer, at Shell lever op til deres ansvar, uanset hvor de opererer i verden og at de træffer passende foranstaltninger i forhold til eventuelle påstande om det modsatte.”

Shell er ikke et ansvarligt selskab, så kort kan det siges. Men du skal naturligvis ikke tage mit ord for det. Her er 11 grunde (advarsel listen er lang, men langt fra udtømmende).

De 11 grunde arbejder direkte imod LEGOs egen vision for en bedre fremtid:

“Vi er forpligtede af vores fortsatte løfte om at efterlade en bedre verden til vores børn”.

1. Shell alene har været ansvarlig for mere end 30.751 megaton drivhusgasser

I det hele taget burde et legetøjsselskab som LEGO ikke sælge sig selv som forlænget PR-arm til noget international olieselskab. Et studie publiceret i tidsskriftet Climate Change sidste år har udregnet, at de øverste 90 selskaber, herunder Shell, er ansvarlige for 63 pct. af den samlede udledning af drivhusgasser fra 1751 til 2010.

Mange af disse selskaber råder over store fossile reserver, der endnu ikke er blevet brændt af. Ifølge FN kan klimaet kun tåle at brænde en tredjedel af de allerede kendte reserver af, hvis vi skal holde den globale temperaturstigning under 2 grader. En grænse sat af videnskaben, der vil betyde alvorlige klimaforandringer, hvis den overskrides.

Alligevel har internationale olieselskaber som Shell vendt det blinde øje til udviklingen af bæredygtig energi og leder nu efter endnu flere oliereserver – bl.a. i det skrøbelige arktiske miljø og i tjæresand i Canada. Denne forretningsstrategi vil bl.a. medvirke til oversvømmelser, storme, tørke, skovbrande, stigning i verdenshavene, klimaflytninge og konflikt.

Det er i høj grad de yngste omkring os, som i dag ubekymret leger med Shell-branded LEGO-biler, der vil mærke konsekvenserne af klimaforandringerne.

2. Shell tog på flugt fra skattefar - og gik på grund i Alaska

Den 27. december kom Shelli problemer, da de slæbte boreriggen Kulluk fra sommerens arktiske prøveboringer til Seattle. Et uvejr og fire dages desperat kamp uden kontrol over Kulluk endte med, at boreriggen grundstødte. Til al held resulterede ulykken ikke i et olieudslip.

Shells borerig Kulluk grundstødt ved øen Sitkalidak i Alaskagolfen.

 

Her, mere end et år efter ulykken, har den amerikanske kystvagt udgivet deres 152 siders lange efterforskningsrapport, og kystvagten er mildest talt ikke imponeret over Shell.

Ifølge rapporten var det udsigten til en skatteregning på nogle millioner dollars, der fik Shell-ledelsen til at trodse dystre vejrudsigter, der varslede boreriggen Kulluk en serie af ’los i røven’. Alligevel besluttede Shell sig for at slæbe boreriggen ud af Alaska og ud på en 1.780 sømil lang tur. Yderligere havde Shell ikke en tilstrækkelig plan for slæbeoperationer i Alaska i vinterperioden, en række alarmer og faresignaler blev ignoreret og Shell fastholdte den oprindelige plan, trods dårligere vejr var på vej.

Hvad der er endnu værre, så afslører rapporten et systematisk sikkerhedssvigt hos Shell-ledelsen, der uundgåeligt vil føre til andre ulykker i fremtiden.

3. Der vil ske olieudslip i Arktis, siger Shell

I et interview med BBC indrømmer Shells vicepræsident i Alaska, Pete Slaiby, at han forestiller sig, at der vil ske olieudslip.

4. Shell har ingen idé om, hvad en oprydning efter et olieudslip i Arktis vil koste

Under en høring tilbage i marts 2012 anerkendte Shells Peter Velez overfor Storbritanniens parlament, at Shell ikke har vurderet omkostningerne forbundet med oprydning i Arktis.

5. Shell idømt 1,1 millioner dollars i bøde for luftforurening

I september 2013 blev Shell idømt en bøde på 1,1 millioner dollars for overtrædelse af den amerikanske Clean Air Act under olieselskabets forsøg på at bore efter olie i Arktis. Bøden dækker over 23 overtrædelser på boreskibet Noble Discoverer og 11 overtrædelser på boreriggen Kulluk.

6. Shells udstyr var ikke sikkert nok til Arktis

I juli 2012 annoncerede den amerikanske kystvagt, at en central del af sikkerhedsudstyret i Shells arktiske flåde ikke opfyldte de nødvendige krav, og en boretilladelse kunne derfor ikke tildeles olieselskabet. Det omtalte udstyr er en ganske stor pram, der bærer udstyr til at håndtere et olieudslip, og kystvagten mente ikke, at den var robust nok til de barske arktiske forhold.

7. Kystvagten er ikke tryg ved Shells kemiske opløsningsmidler i tilfælde af et udslip

I et interview med Bloomberg svarede admiral Robert Papp fra den amerikanske kystvagt, at han ikke var tryg ved Shells forventninger til deres kemiske opløsningsmidler, der skulle anvendes i tilfælde af et olieudslip. Kemiske opløsningsmidler benyttes ofte ved olieudslip til at opløse olien, men hvorvidt kemikalierne ville have den forventede effekt i det meget koldere Arktis er tvivlsomt ifølge admiralen.

8. Shell mistede kontrollen med et boreskib i en stiv kuling

Den 15. juli sidste år mistede Shell kontrollen med boreskibet Noble Discoverer. Skibets anker var ikke i stand til at holde skibet på dets position, selvom skibet lå i en beskyttet bugt i Alaska flere hundrede sømil fra Arktis, og boreskibet drev faretruende tæt på kysten.

25. juli 2012

Shells boreskib Noble Discoverer i Dutch Harbor i Alaska, hvor en stiv kuling sendte skibet tæt på kysten © James Mason

 

9. Shells boreskib bryder ud i brand

I november 2012 udbrød der brand ombord på boreskibet Noble Discoverer på dets vej tilbage mod Dutch Harbor i Alaska.

10. Shells udstyr ved olieudslip knust som en “tom øldåse”

I december 2012 kom det frem, at et centralt stykke udstyr blev ”knust som en øldåse” under en øvelse tilbage i september. Det var en såkaldt containment dome, der kan sammenlignes med en stor omvendt tragt, man kan nedsænke over en oliebrønd, der lækker olie, som blev beskadiget.

11. Shell har en lang historie af sikkerhedssvigt bag sig - “alvorlig ulykker uundgåelig”

Det er ikke kun de seneste år i Arktis, at Shell systematisk har svigtet sikkerheden. Olieselskabets operationer i Nordsøen er et andet godt eksempel, på en syg sikkerhedskultur.

Op gennem nullerne har den ene dødsulykke efter den anden har ramt selskabet, ufattelige summer er blevet brugt på bøder og advokatregninger. Og i 10 dage i august 2011 oplevede Storbritannien det værste olieudslip i et årti.

Allerede i 1999 var toppen af Shells ledelse gjort opmærksom på problemer af en senior sikkerhedskonsulent og medarbejder i Shell gennem 24 år, Bill Campbell. Det blev de igen i 2004. I 2006 følte Campbell sig nødsaget til at gå til offentligheden:

”I am sorry to have to go public on this but if the current safety regime … are not undertaken another major accident is inevitable”.

I en intern email som britiske Guardian fik fingrene i, anerkendte Shells CEO, Jeroen van der Veer den rådne sikkerhedskultur:

”Our safety performance has reached a plateau - and remains below best of class in our industry. Our statistics show it. We know it.”

Er Shell et ansvarligt selskab som LEGO og den adm. direktør Jørgen Vig Knudstorp hævder? Døm selv.