I Politiken den 6. juli kunne man læse, at Greenpeace havde lavet en opgørelse, der viste, at ud af 380 millioner kroner der er bevilget til modernisering af danske fiskefartøjer i perioden 2004-10, er 82 procent gået til fartøjer, som fisker med trawl.

Det mere skånsomme garnfiskeri har kun modtaget 4 procent af støtten. Det er en fuldstændig forkert brug af støttekroner.

Fiskeristøtte bør gives til at fremme det fiskeri, der overordnet set er bedst for naturen, og ikke udelukkende poste penge i at gøre trawlfiskeriet en lille smule bedre.  

Overordnet set er de skånsomme redskaber, som eksempelvis garn, langt mere bæredygtige end trawlerne. Bundtrawlerne har ti gange så meget udsmid som garnfiskerne, Overfiskeri og trawlfiskeri er en af de primære grunde til, at naturen i havet ikke er i balance, og desuden bruger de skånsomme redskaber meget mindre brændstof per landet kilo fisk end trawlfiskeriet.

Faktisk viser en undersøgelse, at fraværet af trawlfiskeri resulterer i sunde og robuste fiskebestande.

I november 2011 kunne Politikken afsløre, at fiskeristøtten primært går til storfiskeriet og til fiskere, der har penge nok i forvejen.

Danmarks Fiskeriforenings formand, Svend Erik Andersen, afviser i artiklen i Politikken den 6. juli, at for stor en del af fiskeristøtten går til trawlfiskeriet på bekostning af garnfiskeriet. Han siger, at størstedelen af de 380 millioner blev udgjort af brændstofpakken, der fra EU’s side var målrettet de fartøjer, som bruger mest brændstof, hvorfor det især var trawlfiskeriet, som fik støtte.
Jeg er enig med Svend Erik Andersen i, at i forhold til brændstofpakken blev trawlfiskeriet favoriseret. Men jeg er ikke enig i hans blanke afvisning af, at støtten til modernisering overordnet set ikke går det skånsomme fiskeri næsen forbi.

Hvis jeg går ind på Svend Erik Andersens præmis, og ser bort fra Brændstofpakken, er billedet nemlig præcis det samme.

Uden brændstofpakken er der i årene 2004 – 2010 givet over 130 millioner i moderniseringsstøtte til danske fiskefartøjer. 

Ud af dem er 106 millioner givet til trawlere. Kun 12 millioner til garn. De resterende millioner er givet til not eller snurrevod, eller har ikke været muligt at kategorisere ud fra tilgængeligt data.

Så selv uden brændstofpakken er over 81 % af støttekroner til modernisering af den danske fiskeriflåde gået til trawlerne. Under 10 % til garnfartøjer.

Undersøgelse er baseret på data, der stammer dels fra Fødevareministeriets egen hjemmeside samt aktindsigter Greenpeace har søgt samme sted.

Det er sådan set ikke fiskerne, jeg mener, er forkert på den i denne sag. Jeg har fuldt ud forståelse for, at man som fisker søger de tilskud, man kan.

Men et eller andet er der galt! En af grundene kan være at der i det danske operationelle program er stor fokus på at reducere brændstofforbruget. 

Garnfartøjer, krogfartøjer, tejner, snurrevodsfartøjer og andre skånsomme redskaber bruger meget mindre brændstof end bundtrawlerne, så i selve udformningen af det danske støtteprogram, er de skånsomme fiskerier i stor udstrækning slet ikke berettiget til støtte, da de ikke har problemer med et stort brændstofforbrug.

Det samme kan siges om muligheden for at søge støtte til øget selektivitet. Heller ikke her har de skånsomme redskaber noget at søge støtte til, da de ikke har de store problemer med bifangster af fisk. Der er visse kriterier de mindre fartøjer lever op til. Det være sig forbedring af fangsten kvalitet m.m., men der er åbenbart noget, der gør, at de mindre enheder alligevel overordnet set enten ikke søger eller ikke får pengene bevilget.

Det kunne være det faktum, at der siden 2007 er blevet færre og færre kystfiskere i Danmark eller, at det et stort arbejde at søge offentligt tilskud - og derfor ikke noget enmandsvirksomheder giver sig i kast med i lige så stor grad som de større enheder.
Det har måske heller ikke hjulpet, at kystfiskerne i en årrække ikke har haft en kystfiskerkonsulent, der rent faktisk skulle hjælpe til med at søge diverse tilskud.

Fra nytår er der dog ansat en ny kystfiskerfacilitator.

Trawlerne får over 80 procent i millionstøtte. Sølle fire procent går til skånsomt fiskeri.

I Politiken den 6. juli kunne man læse, at Greenpeace havde lavet en opgørelse, der viste, at ud af 380 millioner kroner der er bevilget til modernisering af danske fiskefartøjer i perioden 2004-10, er 82 procent gået til fartøjer, som fisker med trawl. Det mere skånsomme garnfiskeri har kun modtaget 4 procent af støtten.

Det er en fuldstændig forkert brug af støttekroner.

Overordnet set er de skånsomme redskaber, som eksempelvis garn, langt mere bæredygtige end trawlerne.

Bundtrawlerne har ti gange så meget udsmid som garnfiskerne, Overfiskeri og trawlfiskeri er en af de primære grunde til, at naturen i havet ikke er i balance, og desuden bruger de skånsomme redskaber meget mindre brændstof per landet kilofisk end trawlfiskeriet.

Faktisk viser en undersøgelse, at fraværet af trawlfiskeri resulterer i sunde og robuste fiskebestande.

I november 2011 kunne Politikken afsløre, at fiskeristøtten primært går til storfiskeriet og til fiskere, der har penge nok i forvejen.

Der er altså i den grad brug for en kraftig revision i den måde, der uddeles støttekroner på i dansk fiskeri. Fiskeristøtte bør gives til at fremme det fiskeri, der overordnet set er bedst for naturen, og ikke udelukkende poste penge i at gøre trawlfiskeriet en lille smule bedre.  

Danmarks Fiskeriforenings formand, Svend Erik Andersen, afviser i artiklen i Politikken i lørdags, at for stor en del af fiskeristøtten går til trawlfiskeriet på bekostning af garnfiskeriet. Han siger, at størstedelen af de 380 millioner blev udgjort af brændstofpakken, der fra EU’s side var målrettet de fartøjer, som bruger mest brændstof, hvorfor det især var trawlfiskeriet, som fik støtte.

Jeg er enig med Svend Erik Andersen i, at i forhold til brændstofpakken blev trawlfiskeriet favoriseret. Men jeg er ikke enig i hans blanke afvisning af, at støtten til modernisering overordnet set ikke går det skånsomme fiskeri næsen forbi.

Hvis jeg går ind på Svend Erik Andersens præmis, og ser bort fra Brændstofpakken, er billedet nemlig præcis det samme.

Uden brændstofpakken er der i årene 2004 – 2010 givet over 130 millioner i moderniseringsstøtte til danske fiskefartøjer. 

Ud af dem er 106 millioner givet til trawlere. Kun 12 millioner til garn. De resterende millioner er givet til not eller snurrevod, eller har ikke været muligt at kategorisere ud fra tilgængeligt data.

 Så selv uden brændstofpakken er over 81 % af støttekroner til modernisering af den danske fiskeriflåde gået til trawlerne. Under 10 % til garnfartøjer.

Undersøgelse er baseret på data, der stammer dels fra Fødevareministeriets egen hjemmeside samt aktindsigter Greenpeace har søgt samme sted.

Det er sådan set ikke fiskerne, jeg mener, er forkert på den i denne sag. Jeg har fuldt ud forståelse for, at man som fisker søger de tilskud, man kan.

Men et eller andet er der galt! En af grundene kan være at der i det danske operationelle program er stor fokus på at reducere brændstofforbruget. 

Garnfartøjer, krogfartøjer, tejner, pilk, snurrevodsfartøjer og andre skånsomme redskaber bruger meget mindre brændstof end bundtrawlerne, Så i selve udformningen af det danske støtteprogram, er de skånsomme fiskerier i stor udstrækning slet ikke berettiget til støtte, da de ikke har problemer med et stort brændstofforbrug.

Det samme kan siges om muligheden for at søge støtte til øget selektivitet. Heller ikke her har de skånsomme redskaber noget at søge støtte til, da de ikke har de store problemer med bifangster af fisk. Der er visse kriterier de mindre fartøjer lever op til. Det være sig forbedring af fangsten kvalitet m.m., men der er åbenbart noget, der gør, at de mindre enheder alligevel overordnet set enten ikke søger eller ikke får pengene bevilget.

Det kunne være det faktum, at der siden 2007 er blevet færre og færre kystfiskere i Danmark eller, at det et stort arbejde at søge offentligt tilskud - og derfor ikke noget enmandsvirksomheder giver sig i kast med i lige så stor grad som de større enheder.

Det har måske heller ikke hjulpet, at kystfiskerne i en årrække ikke har haft en kystfiskerkonsulent, der rent faktisk skulle hjælpe til med at søge diverse tilskud.

Fra nytår er der dog ansat en ny kystfiskerfacilitator.