Bragt i Altinget den 29. marts 2012

Meget positivt er der allerede blevet sagt om den nye energiaftale. Det er berettiget. Den indeholder rigtig mange gode ting. Afgørende godt, også for transportsektoren, er beslutningen om, at 50 pct. af vores forbrug af strøm skal være vindstrøm i 2020. Jo større en andel vindstrøm, jo lavere bliver også elbilernes allerede i dag lave CO2-udslip per km.

Men aftalen indeholder også en fordobling af brugen af biobrændstoffer i transportsektoren fra nuværende 5,75 pct. til 10 pct. i 2020, hvilket absolut ikke hører til blandt energiaftalens gode elementer. 

El-biler der kører på billig natstrøm, er ikke kun godt for klimaet. El-biler har stor energieffektivitet. De kan levere det samme transportarbejde for en fjerdedel af energimængden. Det vil også betyde en betydelig billigere drift af personbiler, end de evigt stigende benzinpriser tillader. Derfor er det en god investering, at der i energiaftalen er afsat penge til udbygning af el-bil ladestandere.

Aftalen mangler imidlertid at sikre, at el-bilerne bliver opladet om natten og ikke under spidsbelastningen i dagtimerne. Men den udfordring har primært at gøre med at omlægge de nuværende kWh-baserede el-afgifter til dynamiske afgifter, der ligesom el-prisen varierer hen over døgnet. Den udfordring er det derfor rimeligt at løse i forbindelse med den skatteaftale, der er forventet senere på året.     

Bemærk at energiaftalen indeholder en pulje til at optimere det positive samspil mellem transportsektoren og det øvrige energisystem. Der er intet nyt i, at elbiler og vindmøller supplerer hinanden rigtig godt. Jo flere vindmøller des renere el-biler. Jo flere el-biler jo lettere bliver det at indpasse strøm fra vindmøllerne.

En masse el-biler betyder en masse batterier, som, hvis de sættes til opladning om natten, kan nyttiggøre den del af vindstrømmen, der produceres om natten, når det almindelige elforbrug er lavt. Det bemærkelsesværdige er, at transportsektoren, som klimamæssigt hidtil har været det evindelige problembarn, med et stadigt stigende CO2 udslip, faktisk i en ikke så fjern fremtid vil kunne spille en afgørende rolle i at hjælpe elsektoren helt over på vedvarende energi. Det er grøn win-win. Men min begejstring for vinddrevne elbiler skyldes også, at alternativet, øget brug af biobrændstoffer, er skræmmende.

Brugen af fødevarer til biobrændstoffer driver globale fødevarepriser i vejret. Det skaber fødevarekriser for verdens fattigste. Det sker allerede i en sådan grad, at afskaffelse af biobrændstof-lovgivning i rige lande er på blandt andet FAOs, Verdensbankens og OECDs liste over de ti vigtigste skridt til at undgå fødevarekriser. Med energiaftalen går Danmark stik imod FN-anbefalingerne og fordobler i stedet iblandingen af biobrændstoffer i 2020.

På det punkt er energiaftalen helt uanstændig overfor verdens fattige og er klima- og miljømæssigt galimatias. Høje fødevarepriser øger incitamentet for at starte skovfældnings-maskinerne og for at udvide soja- og palmeolieplantagerne i de sydamerikanske og sydøstasiatiske regnskove. Afskovning betyder et enormt CO2-udslip. Ifølge EU-kommissionens egne tal resulterer biodiesel, som rapsdiesel og sojadiesel, i et samlet CO2-udslip, der er højere end den fossile diesel, den erstatter.

EU Kommissionen havde frist til udgangen af 2010 til at sørge for, at biobrændstoffernes samlede CO2-udslip (ILUC) blev medregnet, så de værste biobrændstoffer ville blive udelukket i Europa. Den opgave har EU Kommissionen totalt svigtet. Hver eneste dag med fortsat passivitet fra Kommissionens side, hældes der ubæredygtige biobrændstoffer på europæiske biler, som på alle måder er værre end de fossile brændstoffer de erstatter.

Den danske klimaminister har hævdet, at Danmark aktivt presser EU Kommissionen til at ændre EU's beregningsmetode. Derfor er det helt uforståeligt, at samme klimaminister med energiaftalen vil fordoble brugen af biobrændstoffer, vel vidende, at de eksisterende biobrændstoffer ikke på nogen måde, er en del af løsningen, hverken for klimaet, for fødevaresikkerheden eller for bevarelsen af regnskove og biodiversitet.

Det er således komplet ubegribeligt at regeringens ellers så fornuftige nye energiaftale udover alle de gode tiltag om vind og elbiler, også fordobler brugen af biobrændstoffer.