I Børsen (6. oktober) kritiserer Lars Christian Lilleholt (V) regeringens målsætning om at reducere udslippet af drivhusgasser med 40 % i 2020 i forhold til 1990 og siger ”Det ligger milevidt fra VK-regeringens udspil, som fulgte den ambitiøse klimamålsætning, som EU har fastlagt”.  

Det er jo netop problemet med VK-regeringens ”Energistrategi 2050” – at man med den realiseret kun ville nå en reduktion på 30 % i 2020. Det betyder, at Danmark ikke opfylder det bindende reduktionsmål på 20 % i 2020 (i forhold til 2005), som vi skal, hvis EU samlet skal reducere udslippet af drivhusgasser med 20 % i forhold til 1990.

Og denne manglende målopfyldelse i den ikke-kvotebelagte sektor ville blive endnu større, hvis EU hæver sit reduktionsmål fra 20 til 30 %, som VK-regeringen ellers arbejdede for i EU.

Sandheden er, at hvis Danmark skal opfylde sin del af, hvad der skal til internationalt for at holde stigningen i den globale middeltemperatur under 2 grader i forhold til præ-industrielt niveau, så skal den samlede danske reduktion af drivhusgasser mindst være
40 % i 2020 i forhold til 1990.

Regeringens målsætning om 40 % reduktion i 2020 er derfor en både glædelig og helt nødvendig opstramning, som der nu er flertal for i folketinget – også uden Venstre.