I nat sluttede forhandlingerne ved FN’s klimatopmøde i Durban, COP17.

Resultat blev en grøn klimafond men uden penge. En forlængelse af Kyoto Protokollen men i en svagere form og sikkert med færre lande. En hensigtserklæring om en global, bindende aftale, der måske kan træde i kraft i 2020 men til gengæld med så store smuthuller, at man kan flyve en jumbojet direkte igennem, og som sikrer, at hvis nogle lande skulle ombestemme sig, så kan de trygt gøre det.

Durban-mødets resultat blev udvandet af vrangvillige lande anført af USA og endte altså til sidst på et så lavt niveau, at verden stadig har kurs direkte mod en klimakatastrofe med temperaturstigninger tættere på fire grader end de to grader, som videnskaben siger, er maximalt tilladeligt for at undgå de værste konsekvenser af den globale opvarmning.

Vores politikere har igen svigtet os og lyttet mere til den CO2-tunge industri end de milliarder af mennesker, der bliver ramt af klimaforandringer.

 

COP17 skulle have nået til enighed om følgende vigtige byggesten for at kunne kaldes en succes:

  • Det globale udslip af drivhusgasser skal toppe i senest 2015 og herefter falde med mindst 80 % inden 2050
  • Kyoto Protokollen skal fortsætte, og der skal gives mandat til at forhandle juridisk bindende mekanismer på plads i senest 2015
  • Den nødvendige finansiering etableres for at hjælpe fattige lande med at tackle klimakrisen – blandt andet ved at indføre en skat på finanstransaktioner, så de rige lande kan leve op til løftet om at finde 100 milliarder dollars inden 2020 til fattige landes klimatiltag
  •  Rammebetingelser, der sikrer beskyttelse af skov i udviklingslande
  • Globalt samarbejde omkring teknologi- og energifinansiering
  • Gennemsigtighed i forhold til overvågning af og adgang til landenes reduktionsforpligtelser og egentlige handlinger.
  • Udelukke lagring og opfangning af CO2 (CCS) i CDM (Clean Development Mechanism), da CCS aldrig har vist sig at fungere i stor skala og desuden kan betyde opførelse af flere kuldrevne værker, som de kommende generationer kommer til at hænge på i mange år fremover.