Verdens tropiske skove huser en fantastisk biodiversitet, brødføder mange millioner mennesker og er en vigtig nøgle til at begrænse den globale opvarmning. Kort sagt er vores tropiske skove blandt de mest frugtbare og værdifulde områder på planeten.

Greenpeace er derfor til stede i alle verdenshjørner og kæmper for at beskytte vores skove mod industriel udnyttelse og kortsigtet fortjeneste. Og nu er det Congoregnskoven, der har brug for vores hjælp.

12. juni 2018 Vores tropiske skove er blandt de mest frugtbare og værdifulde områder på planeten.

 

Hvis rigdom kunne måles i biodiversitet, ville Congoregnskoven været blandt de rigeste regioner på planeten. Her findes 10.000 forskellige plantearter, 1000 fuglearter og 400 pattedyrarter.

Et eksempel er den fascinerende okapi, der ligner en blanding mellem en giraf og en zebra (google den!). Bonobo-aberne findes også i området. Præcis som os mennesker er de sociale og omgås i grupper. De udviser følelser som empati, tålmodighed og følsomhed, men også aggression og jalousi.

12. juni 2018 Bonobo-aben er blandt menneskets nærmeste slægtninge og lever kun i Congoregnskoven.

 

Det er ikke kun på landjorden, at der findes en unik biodiversitet. Den mægtige og komplekse Congoflod er hjemsted for mere end 700 fiskearter, blandt andre de spændende elefantfiskere, der har en usædvanlig høj intelligens og kommunikerer med et elektrisk organ i deres hale!

En stor del af Congoregnskovens biodiversitet er ukendt for de fleste. Det er derfor, vi - takket være hjælpen fra vores støttemedlemmer - tager dertil i juli og tilbringer næsten tre uger i junglen for at dokumentere unikke arter af planter og dyr. Det skal styrke vores argumenter og øge bevidstheden om de trusler, regnskoven står overfor. Med det afsæt kan vi for alvor lægge pres på regeringer og virksomheder for at forhindre ødelæggelserne, vi ser i dag.

12. juni 2018 Tømmerhugst er en voksende trussel mod Congoregnskoven.

 

I denne økonomisk fattige region har industriel udnyttelse af naturressourcerne endnu ikke nået samme skala, som f.eks. i Indonesien eller i Amazonas. Men det er desværre ved at ændre sig.

I den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) har der de seneste 16 år været stop for udstedelse af nye tilladelser til at fælde tømmer i Congoregnskoven, hvilket har bremset ekspansionen af den ofte hensynsløse industri. Nu er dette stop for nye tilladelser under pres, men vi kæmper hårdt for at fastholde det.

Den congolesiske regering og tømmerselskaberne har deres opmærksomhed rettet mod de store områder af uberørt skov i DR Congo, hvor der kan ligge en hurtig fortjeneste i at fælde eksotiske træarter, som den truede Afrormosia.

Når tømmerselskaberne fælder træerne, skaber de store veje ind i skovene, der bringer en bølge af potentielt ødelæggende aktiviteter med sig, f.eks. krybskytteri, ulovlig skovhugst, minedrift og landbrug.

I Congo kan denne udvikling være endnu mere faretruende, da nogle af verdens største tørvearealer findes her. Hvis de omkringliggende skovområder bliver ødelagt, og tørvearealerne tørrer ud, kan det i værste fald frigøre så meget som 30 milliarder tons kulstof i atmosfæren. Det er mere end tre års globale drivhusgasemissioner.

I Cameroun gør det industrielle landbrug indhug i Congoregnskoven med en skræmmende hastighed. Plantager til palmeolie, gummi og andre produkter truer hjemsteder for tusindvis af arter, og tvinger lokalsamfund til at opgive deres traditionelle livsstil. Nogle folkeslag har boet i disse områder i tusindvis af år og ved bedre end andre, hvilke underværker der findes i regnskoven, og hvordan de skal beskyttes.

12. juni 2018 Vi samarbejder med lokalsamfund for at styrke deres stemme og i fællesskab beskytte skoven.

 

Derfor er det ikke nok blot at dokumentere og fortælle om skovens skønhed. Vi arbejder også med lokalsamfundene for at styrke deres stemme og støtte dem i etableringen af fælles skovbrugsprojekter. Vi undersøger og afslører ulovlig og uansvarlig skovhugst, og hvordan industrielt landbrug stjæler jorden fra dem, der har boet der i generationer - og samtidig ødelægger et rigt dyre- og planteliv.

Kun ved at gøre alt dette kan vi skabe de forandringer, vi ønsker at se. Og det ville aldrig kunne lade sig gøre uden støtten fra vores bidragydere.

Du kan hjælpe med at beskytte Congoregnskoven ved at give et bidrag her.

Tusind tak!

Esben Marcussen er skovmedarbejder og arbejder på det norske Greenpeace-kontor med fokus på Congoregnskoven.