Vores historie | Greenpeace Danmark
Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Vores historie

Greenpeace startede som en lille græsrodsbevægelse i USA i 1971. Det var udelukkende en anti-atomkraft bevægelse, der demonstrerede imod USA's atomprøvesprængninger i Canada. I løbet af 70'erne voksede vi os større og større og endte med i 1979 at blive en professionel miljøorganisation, der arbejder med de globale miljøproblemer, som vedrører os alle.

Oprindeligt hed Greenpeace "Don't Make a Wave Committee", men allerede inden for få år skiftede vi navn til Greenpeace. Dette skyldtes, at vi gik fra kun at arbejde mod atomkraft til også at arbejde med alle globale miljøproblemer. Navnet Greenpeace udledes af, at vi både arbejder for fred og en verden i økologisk balance.

Besætning fra skibet Phyllis Cormack. Første Greenpeace tur til Amchitka Island for at protestere mod USA's atomprøvesprængninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I firserne blev de historiske aktioner mod de franske prøvesprængninger i Polynesien gennemført, hvor Greenpeaces flagskib Rainbow Warrior blev sænket af den franske efterretningstjeneste i 1985.

I samme årti påbegyndtes kampen mod dumpning af radioaktivt og kemisk affald i havet og kampen mod kommerciel hvalfangst blev indledt.

Fra en beskeden start i halvfjerdserne voksede Greenpeace med uovertruffen fart i firserne.

Antallet af støttemedlemmer øgedes eksponentielt over hele verden, og mange nye nationale kontorer åbnedes først og fremmest i Europa. Greenpeace åbnede sit første kontor i Danmark i 1980.

I halvfemserne gennemførtes fornyede aktioner mod de franske atomprøvesprængninger samt den våben og den medieombruste kampagne mod Shells dumpingplaner i Nordsøen. Det var også i halvfemserne at kampagnen mod udsætning af gensplejsede organismer indledtes. Organisatorisk indebar halvfemserne en konsolidering af Greenpeace.

Emner