Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Aktivister blokerer indgangen til EU møde om fiskerireform

Pressemeddelelse - 12. juni, 2012
50 aktivister fra Greenpeace blokerede i dag indgangen til EU Rådets bygning i Luxembourg, hvor de opfordrede EU’s fiskeriministre til at genoverveje store dele af aftalen om en ny fiskeripolitik, der forhandles lige nu. Med Mette Gjerskov for bordenden og på initiativ fra det danske formandskab, vil man fastlåse store dele af en kraftigt udvandet aftale med en såkaldt ”generel indstilling”.

Den nuværende fiskeripolitik rummer fem strukturelle problemer, har EU Kommissionen identificeret i en grønbog fra 2009. Heraf er den store overkapacitet i flåden det mest fundamentale problem.

”Trawlerne i EU er simpelthen for store, for effektive og der er alt for mange af dem. Hvis det kompromisforslag Mette Gjerskov fremlægger lige nu får opbakning, så forhindrer man, at en ny fiskeriaftale løser dette helt fundamentale problem, og så kan man godt glemme enhver snak om bæredygtighed,” siger Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace.

Vedtages forslaget betyder det, at EU løber fra en 30 års gammel forpligtigelse om at opnå et bæredygtigt fiskeri (MSY) senest i 2015.

En mærkesag for det danske formandskab har været et forbud mod udsmid. Selvom arbejdet med et stop for udsmid er et skridt i den rigtige retning, så er det ikke identificeret som et af de fem strukturelle problemer i den fælles europæiske fiskeripolitik.

”Mette Gjerskov har lovet at gøre bæredygtighed til en hjørnesten i en ny fiskeripolitik, men får hun opbakning til sit forslag i dag, så fastholdes overkapacitet og et ubæredygtigt fiskeri i mindst endnu et årti,” siger Hanne Lyng Winter.

Kontakt

Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace, +45 2810 9059

Sune Scheller, kommunikationsrådgiver i Greenpeace, +45 2714 4257