Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Gillelejefisker dømt for piratfiskeri

Pressemeddelelse - 11. juni, 2012
En fisker fra Gilleleje er blevet pålagt at betale 95.000 kr. i bøde og får konfiskeret indtjeningen fra den ulovlige fangst på 285.000 kr. for at have fisket i et område i Kattegat, som ellers er fredet som et led i at redde den truede torskebestand i Kattegat. Samtidig fik fiskeren en bøde på 50.000 kr. for at have forfalsket sin logbog til myndighederne. Det blev en samlet bøde på i alt 430.000 kr. Det afgjorde Byretten i Helsingør i dag. Fiskeren valgte at anke dommen til Landsretten.

”Vi har lagt mange kræfter i at indsamle en solid dokumentation. Jeg er glad for, at retten har anerkendt kvaliteten af vores materiale med dommen i dag, men først og fremmest er jeg glad for, at vores dokumentation har ført til, at det ulovlige fiskeri i det fredede område er stoppet. Den dømte fisker spillede en kæmpe rolle i det omfattende piratfiskeri, der foregik fra Gilleleje Havn, og hvor hensyn til naturen og den truede torsk blev tilsidesat i jagten på profit,” siger Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace

 

Den dømte Gillelejefisker blev 2010 sporet med GPS opsat af Greenpeace. Greenpeace dokumentation viste, at den tiltalte fisker gang på gang fiskede i et området, der er lukket for fiskeri. I alt 10 sager er blevet rejst mod fiskere fra Gilleleje. Sagen i dag mod fartøj H291 er særlig, da den tiltaltes fartøj er under 15 meter og derfor ikke var udstyret med myndighedernes satellitsystem. Bevismaterialer fremlagt i retten baserer sig næsten udelukkende på dokumentation indsamlet af Greenpeace.

 

Fødevareminister Mette Gjerskov har i et svar til Folketinget bekræftet, at det ulovlige fiskeri i Kattegat er stoppet, efter Greenpeace har fremlagt dokumentationen for offentligheden. Samme melding kommer fra et rådgivende råd til EU Kommissionen. Yderligere har Fiskerikontrollen fået flere muligheder for at holde øje med, om der fiskes i beskyttede områder, og der er benyttet skærpede sanktioner imod de fiskere, der ikke har overholdt fredningen. Fangstfartøjer på 12 m eller over, skal nu udstyres med myndighedernes satellitsystem.

Kontakt

Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace, +45 2810 9059

Sune Scheller, kommunikationsrådgiver i Greenpeace, +45 2714 4257

Billeder og video

Billeder og video fra Greenpeace aktionen kan findes her.