Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Retssag mod Gillelejefisker genoptages i dag

Pressemeddelelse - 11. juni, 2012
I dag genoptages retssagen mod én af de Gillelejefiskere, der i 2010 blev sporet med GPS opsat af Greenpeace. Greenpeace dokumentation viste, at den tiltalte fisker gang på gang fiskede i et område, der er fredet for fiskeri for at beskytte den truede Kattegattorsk. Gillelejefiskeren risikerer bødestraf, konfiskation og fængselsstraf.

”Det er helt uacceptabelt at rovfiske på en truet bestand og ødelægge naturen, den er så afhængig af. Torsken er en vigtig art i økosystemet, og jeg er virkelig glad for, at vores dokumentation fik stoppet piratfiskeriet i det fredede område,” siger Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace. ”Borgere kom til os i frustration over, at myndighederne ikke reagerede på henvendelser om ulovligt fiskeri fra Gilleleje Havn. Det var jo en helt grotesk situation, og det kunne vi ikke sidde overhørigt, hvilket de ansvarlige politikere heller ikke kunne, da offentligheden fik kendskab til sagen.”

Den tiltalte fisker havde anmodet Landsretten om at afgøre, hvorvidt dokumentationen indsamlet af Greenpeace kunne benyttes som bevismateriale i retten. Det mente Landsretten var tilfældet, og derfor genoptages straffesagen nu i Helsingør Byret.

Greenpeace aktionen har ført til, at 10 sager er blevet rejst mod fiskere fra Gilleleje. Sagen i dag mod fartøj H291 er særlig, da den tiltaltes fartøj er under 15 meter og derfor ikke bærer myndighedernes satellitsystem. Anklagerens bevismaterialer baserer sig næsten udelukkende på dokumentation indsamlet af Greenpeace. Den anklagede fisker er samtidig den fisker, hvor Greenpeace sporing viste mest piratfiskeri. Fra marts til august  2010 registrerede Greenpeace 46 ture ind i det fredede område i Kattegat nord for Gilleleje.

Fødevareminister Mette Gjerskov har i et svar til Folketinget bekræftet, at det ulovlige fiskeri i Kattegat er stoppet efter Greenpeace aktionen. Samme melding kommer fra et rådgivende råd til EU Kommissionen. Yderligere har Fiskerikontrollen fået flere muligheder for at holde øje med om der fiskes i beskyttede områder, og der er benyttet skærpede sanktioner imod de fiskere, der ikke har overholdt fredningen

Sagen mod H291 omfatter 48 forhold. Der er nedlagt bødepåstand på 107.000 kr. samt et krav om konfiskation af 321.567 kr. Yderligere er tiltalte sigtet for dokumentfalsk, hvor anklageren har krævet fængselsstraf. Retssagen er berammet til Helsingør Byret, Retssal B, kl. 9:15.

Kontakt

Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace, +45 2810 9059

Sune Scheller, kommunikationsrådgiver i Greenpeace, +45 2714 4257

Billeder og video

Billeder og video fra Greenpeace aktionen kan findes her.