Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Ny fiskerireform er skridt i den rigtige retning for bestande og fiskere

Skriv en kommentar
Pressemeddelelse - 30. maj, 2013
Efter næsten to års forhandlinger er EU-parlamentet og Rådet nu nået til enighed om, hvordan man kan reformere det europæiske fiskeri i et forsøg på at gøre op med alt for store fiskerflåder og overfiskeri. Greenpeace er positiv over, at man nu anerkender det skånsomme fiskeri og vil arbejde for at genopbygge fiskebestandene, men beklager manglende tidsfrist.

Bruxelles, den 30. maj 2013. EU har nu taget et stort og vigtigt skridt i retning af et mere bæredygtigt fiskeri. Efter næsten to års forhandlinger kom Rådet og Parlamentet i nat ganske nær en endelig aftale om en ny europæisk fiskeripolitik, meddelte det irske formandskab og Europa-Parlamentets forhandler tidligt i dag.

Greenpeace bakker op om grundstenene i den kommende reform, hvor medlemslandene i 2015 forpligter sig til at stoppe overfiskeri. Denne forpligtelse gælder desværre ikke alle bestande, blandt andet i det man i et kompromis mellem Parlamentet og Rådet har indbygget en langsommere nedtrapning af fiskeriet i de tilfælde, hvor der kan opstå "en alvorlig trussel mod den sociale og økonomiske bæredygtighed i fiskerflåden".  

"I årtier har EU’s fiskeripolitik betydet overfiskeri, og det er derfor værd at glæde sig over, at man nu viser vilje til at sikre, at der også vil være fisk til fremtidige generationer. Vi har dog stadig til gode at se, at politikerne vil føre de lovede tiltag endeligt ud i livet," siger havbiolog Hanne Lyng Winter fra Greenpeace i Danmark.

Helt afgørende vil nye regler kræve, at medlemslandene skærer ned i deres fiskerflåde for at reducere overkapaciteten, der ifølge EU-kommissionen betyder, at flåden i Europa kan fange to-tre gange mere, end hvad der er bæredygtigt.

Den kommende reform vil også tage fat på den nødvendige genopbygning af en lang række bestande, men de to parter har beklageligvis ikke kunnet enes om en tidsfrist. Endelig vil reformen forpligte til at reducere udsmid og bruge gennemsigtige, sociale og miljømæssige kriterier, når fiskepladser og kvoter fordeles.

"Efter alt for længe at have set destruktive fiske-baroner tryne de mindre skånsomme fiskerier, anerkender EU nu langt om længe, at der er brug for sociale og miljømæssige kriterier i tildelingen af kvoter. Det europæiske fiskeri kommer alt i alt til at tage et stort skridt i en mere bæredygtig retning, og så må vi leve med skuffelsen over, at man ikke har ønsket at forpligte hinanden det sidste stykke," siger havbiolog Hanne Lyng Winter.

Kompromiset om den kommende reform mangler nu endelig godkendelse fra udvalget af permanente repræsentanter fra EU-medlemsstaterne (Coreper), teknisk finjustering samt en separat forhandling om nye rammer for EU-støtte til fiskeriet. Reformen vil danne rammerne for de næste ti års europæiske fiskeri.

Kontakt:
Hanne Lyng Winter, havbiolog, Greenpeace, tlf. 28 10 90 59
Mads Fisker, pressemedarbejder, Greenpeace, tlf. 30 24 03 34

Fakta:
Enigheden om den kommende reform blev i dag bekendtgjort af fiskeriminister Simon Coveney fra det irske formandskab på vegne af EU-fiskeriministrene sammen med Europa-Parlamentets forhandler Ulrike Rodust, efter forhandlingerne i nat blev afsluttet.

I det nordøstlige Atlanterhav, som omfatter de fiskepladser, der er mest benyttet af danske fiskere, sker der overfiskning på 47 procent af de bestande, hvor der foreligger viden om bestandstørrelse og fiskeritryk. KOM(2012) 278 final.

Torsk, sej, laks og ål er blandt de arter, der enten befinder sig i ukendt tilstand eller er overfisket i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Rødspætte, kuller, sild, tunge og jomfruhummer bliver i farvandene fisket på et niveau, som overholder MSY (maksimalt bæredygtigt udbytte).  

Kvoterne lå i 2013 her fem procent over det videnskabeligt anbefalede niveau. I 2011 var tallet 11 procent, 2010: 17 procent, 2009: 37 procent.