Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Kommentar til ny oliefterforskning i Nordsøen

Rapport/dokument - 25. september, 2012
Greenpeace bemærkninger til udkast til ”Strategisk miljøvurdering i forbindelse med udbud i området vest for 6 grader 15 minutter Ø i den danske del af Nordsøen med henblik på efterforskning af olie og gas, og udbud af tilladelser til injektion af CO2 i eksisterende oliefelter med henblik på EOR"

Det er Greenpeace grundlæggende holdning, at regeringen/Energistyrelsen af både af klima-, energi- og miljømæssige grunde helt skal afstå fra nye udbud og tilladelser til efterforskning og produktion af olie/gas og afstå fra udbud og tilladelse til injektion af CO2 i eksisterende oliefelter i den danske del af Nordsøen.

Greenpeace bemærkninger til strategisk miljøvurdering olie og gas efterforskning i Nordsøen