Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar om kystfiskerordningen

Rapport/dokument - 25. november, 2013
Greenpeace høringssvar om bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020. Nærværende høringssvar beskæftiger sig med kapitel 6 i bekendtgørelsen: Særlig ordning for kystfiskeriet (§ 61 - § 66).

Miljøtilstanden i farvandene omkring os er i en grel forfatning. Én af de væsentligste årsager er brugen af bundtrawl i fiskeriet. Derfor mener Greenpeace, at en ny kystfiskerordning nødvendigvis må indrettes således, at den ikke indeholder bundslæbende redskaber som bund- og bomtrawl samt flyshooting.

Greenpeace vurderer, at ordningen som den er beskrevet i bekendtgørelsesudkastet ikke vil stoppe udhulningen af kystfiskerordningen. Når første opgørelse over tilmeldte fartøjer foreligger i maj 2014 må det forventes, at den nedadgående tendens med færre tilmeldte fartøjer vil fortsætte.

Greenpeace høringssvar om kystfiskerordningen