Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Brev til udenrigsminister Martin Lidegaard vedr. Dansk deltagelse i møde i hvalfangst kommissionen

Rapport/dokument - 17. juni, 2014
"Kære Martin Lidegaard Den 11.— 18. september i år mødes medlemmerne af Den Internationale Hvalfangstkommission, IWC, for at diskutere forvaltning af hvaler herunder såvel beskyttelse som fangst."

"... Som du ved, har det siden 1986 været forbudt at bedrive kommerciel jagt på hvaler - et forbud der blev vedtaget med støtte fra Danmark.
Mange bestande af hvaler er stadig er meget små, og skønt nogle er gået frem, er denne fremgang yderst beskeden. For fx grønlandshval og pukkelhval i Nordatlanten, er fremgangen kun på 10 %, af det de var før fangsterne startede.
Alligevel er der et voksende pres på det internationale forbud imod kommerciel fangst såvel som på det handelsforbud, der eksisterer mod handel med bl.a. hvalprodukter i henhold til CITES-forpligtigelserne ..."

Læs hele brevet herunder, der er fremsendt af Hanne Lyng Winter, Greenpeace Oceans Campaigner, på vegne af Danmarks Naturfredningsforening, De Vilde Delfiner, Dyrenes Beskyttelse, Dyrenes Venner, DOSO, Greenpeace, Selskab til Bevarelse af Havpattedyr og WWF, Verdensnaturfonden. 

Vedr. Det danske mandat til det kommende møde i IWC_juni 2014