Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar vedr GMO-sukkerroe forsøgsmark

(J.nr. MST-685-00005)

Rapport/dokument - 14. april, 2011
Greenpeace høringssvar vedr Monsantos ansøgning om forsøgsdyrkning af Roundup resistente GMO-sukkerroer (H7-1) på åben mark i Danmark

Formålet med dette høringssvar er at påvise, at Monsantos Roundup baserede GMO-dyrkningssystem dels ikke er en reel løsning på ukrudtsproblemet, og dels at Roundup-systemet derimod byder på en lang række alvorlige problemer både for landbruget, biodiversitet, miljø og sundhed.

Greenpeace høringssvar vedr GMO-sukkerroe forsøgsmark (J.nr. MST-685-00005)