Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Norske retningslinier for offentliggørelse af beredskabsplan

Rapport/dokument - 31. maj, 2011
Utkast til veileder for søknad om tillatelse etter forurensningsloven for petroleumsvirksomhet til havs

Rapport fra det norske Klima- og Forurensningsdirektoratet. Indeholder blandt andet på s. 7 klare retningslinier for offentliggørelse af beredskabsplan og risikoanalyser i forbindelse med olieboringer.

Rapport fra det norske Klima- og Forurensningsdirektoratet