Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Barsebäck: Samfundets forholdsregler mod alvorlige ulykker

Rapport/dokument - 23. maj, 2003
Greenpeace sendte et brev til Lars Løkke Rasmussen d. 23. april 2003, hvor vi bl.a. udbad os information om vurderinger af sandsynligheden for og konsekvenserne af bevidste terrorhandlinger, hvis eksempelvis et passagerfly bringes til at styrte direkte ned i Barsebäckværket - og fremsendte samme dag en kopi af brevet til udvalgenes orientering.

Download document

Num. pages: 17