Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Cutting Edge Contamination - A Study of Environmental Pollution during the manufacture of Electronic Products

Rapport/dokument - 8. februar, 2007
I de seneste år er bekymringen over brugen af farlige kemikalier i diverse produkter og materialer vokset. Fokus har dog primært været på sundheds- og miljømæssige konsekvenser under brug af produkter, der indeholder farlige kemikalier samt på de konsekvenser, der påstår, når produkterne smides ud eller genbruges. Der har altså indtil nu ikke været taget højde for de miljømæssige konsekvenser under selve produktions-fasen. Noget, der ellers er yderst vigtigt især hvad angår produktion af computer-komponenter som printplader og computer-chips. Begge produktions-processer er yderst komplekse og fordrer intensiv brug af kemikalier. Potentialet og effekten ved substitution vil derfor være enormt.

Download document

Num. pages: 80

Emner