Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar til forslag til lov om biobrændsel

Rapport/dokument - 16. februar, 2009
5,75 % biobrændsel skulle ifølge Klima- og energiministeriet reducere Danmarks CO2 udslip med 850.000 tons CO2. At der kan trækkes 850.000 tons CO2 fra den danske Kyoto-manko betyder ikke, at lovforslaget reducerer CO2-udslippet med 850.000 tons. De biobrændsler, der vil kunne blive anvendt, giver kun en reel reduktion på omkring 35 %. Altså en reel reduktion på kun ca. 260.000 tons CO2.

Den skarpe kontrast mellem den oprindelige regnskov og et ødelagt område, der er gjort klar til palmeolieplantage i Indonesien.

Download document