Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar vedr. tre hybrider af GMO-majs fra Monsanto

Rapport/dokument - 30. november, 2009
De konkrete 3 GMO-majs er hybrid krydsninger af 6 forskellige problematiske GMO-majs, som Greenpeace mener absolut ikke bør godkendes.