Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Klima og energi

Seneste

 

Klage over ”Miljøgodkendelse – Brændselsomlægning på Avedøreværket”

Rapport/dokument | 29. november, 2010 kl. 6:32

Greenpeace har d. 17. november indsendt klager til henholdsvis Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet over, at miljøministeriet - med en miljøgodkendelse, et kommuneplantillæg og en VVW-redegørelse - d. 14. oktober 2010 gav DONG Energy tilladelse...

Klage over ”Kommuneplantillæg” og ”VVM tilladelse til DONG Energy til Brændselsomlægni...

Rapport/dokument | 29. november, 2010 kl. 6:27

Greenpeace har d. 17. november indsendt klager til henholdsvis Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet over, at miljøministeriet - med en miljøgodkendelse, et kommuneplantillæg og en VVW-redegørelse - d. 14. oktober 2010 gav DONG Energy tilladelse...

Kommentar til Klimaministeriet om reduktion udover 20 pct.

Rapport/dokument | 29. september, 2010 kl. 0:00

Greenpeaces kommentar til "Dagsordens punkt 6: Opfølgning på EU Kommissionens meddelelse om muligheder for at øge drivhusgas-reduktionsmålet udover 20 pct." (Samlenotat af 27. september 2010).

Graf til opinionsundersøgelse om vedvarende energi

Rapport/dokument | 27. september, 2010 kl. 17:03

Graf der viser resultatet af opinionsundersøgelse, om det omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi i 2050

Opinionsundersøgelse: Omstilling til vedvarende energi

Rapport/dokument | 27. september, 2010 kl. 0:00

Er du enig eller uenig i, at det danske energisystem skal omstilles til 100% vedvarende energi inden år 2050?

Åbent brev til Statsministeren ang. EU's klimaindsats

Rapport/dokument | 9. september, 2010 kl. 0:00

Åbent brev fra 92-gruppen til Statsminister Lars Løkke Rasmussen med opfordring til, at Danmark skal presse mere på for at EU gør en større indsats for at begrænse den globale opvarmning ved at gå til 40 pct. reduktionsmål i 2020.

55 - 60 af 185 resultater.