Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Klima og energi

Seneste

 

Bemærkninger til EU Kommissionens forslag om at forbyde anvendelsen af klimakreditter...

Rapport/dokument | 20. december, 2010 kl. 6:35

Greenpeace giver i et høringssvar sin fulde tilslutning til EU Kommissionens forslag om fra 1. januar 2013 at forbyde anvendelsen af klimakreditter fra CDM- og JI-projekter vedrørende destruktion af HFC23 og N2O fra adipinsyre-produktion indenfor...

Klage over ”Miljøgodkendelse – Brændselsomlægning på Avedøreværket”

Rapport/dokument | 29. november, 2010 kl. 6:32

Greenpeace har d. 17. november indsendt klager til henholdsvis Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet over, at miljøministeriet - med en miljøgodkendelse, et kommuneplantillæg og en VVW-redegørelse - d. 14. oktober 2010 gav DONG Energy tilladelse...

Klage over ”Kommuneplantillæg” og ”VVM tilladelse til DONG Energy til Brændselsomlægni...

Rapport/dokument | 29. november, 2010 kl. 6:27

Greenpeace har d. 17. november indsendt klager til henholdsvis Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet over, at miljøministeriet - med en miljøgodkendelse, et kommuneplantillæg og en VVW-redegørelse - d. 14. oktober 2010 gav DONG Energy tilladelse...

Kommentar til Klimaministeriet om reduktion udover 20 pct.

Rapport/dokument | 29. september, 2010 kl. 0:00

Greenpeaces kommentar til "Dagsordens punkt 6: Opfølgning på EU Kommissionens meddelelse om muligheder for at øge drivhusgas-reduktionsmålet udover 20 pct." (Samlenotat af 27. september 2010).

Graf til opinionsundersøgelse om vedvarende energi

Rapport/dokument | 27. september, 2010 kl. 17:03

Graf der viser resultatet af opinionsundersøgelse, om det omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi i 2050

Opinionsundersøgelse: Omstilling til vedvarende energi

Rapport/dokument | 27. september, 2010 kl. 0:00

Er du enig eller uenig i, at det danske energisystem skal omstilles til 100% vedvarende energi inden år 2050?

55 - 60 af 186 resultater.