Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Klima og energi

Seneste

 

Comments to Cairn’s application for two test drills

Rapport/dokument | 12. august, 2010 kl. 0:00

Greenpeace comments to Cairn’s application for two test drills in the Sigguk area vest for the Disko Bay

Greenpeace: Forslag til lovændring ang. biobrændstoffer

Rapport/dokument | 11. august, 2010 kl. 0:00

Greenpeaces udkast vedrørende forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer.

Greenpeace kommentar til ny rettet udgave af Niras-notatet

Rapport/dokument | 20. juli, 2010 kl. 0:00

Greenpeace kommentar til ny rettet udgave af Niras-notatet ”Beregninger af bidrag til marine miljøkvalitetskrav” af 15. juli 2010

Kommentar til tungmetalberegninger fra Niras

Rapport/dokument | 13. juli, 2010 kl. 0:00

Greenpeace kommentar til “Supplerende beregninger af tungmetalpåvirkning af Køge Bugt i forbindelse med VVM-proces for brændselsomlægning på Avedøreværket”

Danmark på nedtrapning

Rapport/dokument | 9. juli, 2010 kl. 0:00

En beskrivelse af energiscenariet i rapporten "Ombygningen af energisystemet - problemstillinger og fremgangsmåder". Scenariet viser hvordan CO2-udslippet fra energisektoren kan reduceres med 46 pct. i 2020 og 73 pct. i 2030.

Ombygningen af energisystemet - resumé

Rapport/dokument | 25. juni, 2010 kl. 16:32

Resume af Greenpeace-rapporten "Klima og energi - ombygning af energisystemet", der beskriver, hvordan det er teknisk og økonomisk muligt at bygge det danske energisystem om, så Danmark opfylder sin CO2-målsætning og samtidig slipper af med den...

55 - 60 af 176 resultater.