Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Klima og energi

Seneste

 

Greenpeace-kommentar til Miljøstyrelsens kommentarer i Avedøresagen

Rapport/dokument | 7. marts, 2011 kl. 11:15

Brev af 7. marts 2011.

Battle of the Grids

Rapport/dokument | 18. januar, 2011 kl. 10:00

Europa er ved en politisk skillevej. Satsningen på vedvarende energi skal følges op af en satsning på opbygning af et intelligent energisystem i Europa.

Bemærkninger til EU Kommissionens forslag om at forbyde anvendelsen af klimakreditter...

Rapport/dokument | 20. december, 2010 kl. 6:35

Greenpeace giver i et høringssvar sin fulde tilslutning til EU Kommissionens forslag om fra 1. januar 2013 at forbyde anvendelsen af klimakreditter fra CDM- og JI-projekter vedrørende destruktion af HFC23 og N2O fra adipinsyre-produktion indenfor...

Klage over ”Miljøgodkendelse – Brændselsomlægning på Avedøreværket”

Rapport/dokument | 29. november, 2010 kl. 6:32

Greenpeace har d. 17. november indsendt klager til henholdsvis Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet over, at miljøministeriet - med en miljøgodkendelse, et kommuneplantillæg og en VVW-redegørelse - d. 14. oktober 2010 gav DONG Energy tilladelse...

Klage over ”Kommuneplantillæg” og ”VVM tilladelse til DONG Energy til Brændselsomlægni...

Rapport/dokument | 29. november, 2010 kl. 6:27

Greenpeace har d. 17. november indsendt klager til henholdsvis Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet over, at miljøministeriet - med en miljøgodkendelse, et kommuneplantillæg og en VVW-redegørelse - d. 14. oktober 2010 gav DONG Energy tilladelse...

Kommentar til Klimaministeriet om reduktion udover 20 pct.

Rapport/dokument | 29. september, 2010 kl. 0:00

Greenpeaces kommentar til "Dagsordens punkt 6: Opfølgning på EU Kommissionens meddelelse om muligheder for at øge drivhusgas-reduktionsmålet udover 20 pct." (Samlenotat af 27. september 2010).

55 - 60 af 188 resultater.