Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Brev til Bjarne Corydon: Brug for at opdatere værdi for god brændstofeffektivitet

Rapport/dokument - 15. juli, 2014
Greenpeace og en række organisationer opfordrer finansminister Bjarne Corydon (S) til at ændre den forældede 2007-værdi for god brændstoføkonomi, der bruges til at beregne både registreringsafgiften og den grønne ejerafgift.

"En sådan opdatering er i overensstemmelse med såvel regeringsgrundlaget, som regeringens klimapolitiske målsætning om at fremme energieffektivitet i bilparken, at øge andelen af elbiler og vil afbøde det ca. 7,5 milliard store og stigende provenutab, som det forældede skæringspunkt nu er årsag til.”

Læs hele hele brevet til finansminister Bjarne Corydon fra Greenpeace, Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, VedvarendeEnergi, WWF Verdensnaturfonden og Mellemfolkeligt samvirke.

Brev til Bjarne Corydon - brændstofeffektivitet og afgifter