Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar til Grønlands lovforslag om ændring af råstoflov

Rapport/dokument - 20. august, 2014
Greenpeace retter i dette høringssvar kritik af Grønlands regerings forslag til ændring af lov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven).

Greenpeace finder det dybt problematisk, at Grønlands regering i lovforslaget lægger op til at begrænse muligheden for at søge aktindsigt i sager om olie, uran og andre mineraler, ligesom man vil indskrænke muligheden for at klage i sager om råstoffer.
Læs høringssvaret her:

 

Greenpeace høringssvar ændring af råstoflov - final 15.8.2014(1)