Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Nyt høringssvar til klimaloven

Rapport/dokument - 27. februar, 2014
Greenpeace er positiv overfor vedtagelse af en klimalov med et klimaråd. Men der er flere kritisable punkter og mangler, som bør ændres.

Uden indskrivning af regeringens ambitiøse klima- og energimål, uden henvisning til 2-gradersmålet og IPCC  som videnskabelig reference ender vi med en klimalov uden hverken mål eller ramme.

Det er yderlige problematisk, at det eneste mål, som er med, er at Danmark skal overgå til et lavemissionssamfund i 2050 er uklart defineret. I en række andre lande i EU udelukker en overgang til et lavemissionssamfund nemlig hverken atomkraft, CCS eller skifergas.

Læs her:

Greenpeace høringssvar vedrørende klimalov