Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Hvordan bruger Greenpeace de penge, jeg bidrager med?

Side - 15. oktober, 2009

Din økonomiske støtte går til Greenpeaces kampagner. Vores regnskab godkendes hvert år af en ekstern revisor.

I vores årsrapport (på engelsk) kan du se detaljerne om, hvordan anvender de penge, du har givet os. Du er også velkommen til at rekvirere et eksemplar af årsrapporten ved at ringe til os eller sende en e-mail.