Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Verdens skove svinder hurtigt ind. Rydningen af skov resulterer i udledningen af drivhusgasser i atmosfæren, der dermed accelererer klimaforandringerne. Omkring 20 procent af det globale udslip af drivhusgasser stammer fra ødelæggelsen af skovområder. Samtidig betyder rydningen af skoven - især regnskovene, som de seneste år har udgjort over 90 procent af afskovningen - et massivt tab af biologisk mangfoldighed.

Titusinder af dyr og planter risikerer udryddelse.  Endelig mister lokale befolkninger deres livsgrundlag, når den industrielle skovhugst æder løs af deres landområder. Omkring 300 millioner mennesker, hvoraf størstedelen lever i de tropiske skove, er direkte afhængige af skoven for at kunne opretholde deres eksistens.

Illegal skovhugst er en væsentlig drivkraft bag afskovningen. Således svarer mængden af industrielt træ fra ulovlig fældning - årligt mellem 350 og 650 million kubikmeter - til mellem 20 og 40 procent af den industrielle skovproduktion

Omkring 20 procent af det globale udslip af drivhusgasser stammer fra afskovning.

En FN-rapport fra 2010 fastslår, at der på verdensplan siden år 2000 er forsvundet oprindelig skov på et areal svarende til Tyskland og Danmark tilsammen.

Skovhugst er ulovlig når det fældes, bearbejdes, transporteret, købes eller sælges i uoverensstemmelse med nationale love.

De nationale love kan blive overtrådt på flere forskellige led i forsyningskæden:

  • Erhvervelse af skovhugsttilladelser ulovligt (fx ved korruption, bestikkelse eller uden lovlig samtykke)
  • Overtrædelse af eksportforbud
  • Fældning af beskyttede arter eller fjernelse af disse arter fra beskyttede områder
  • Overskridelse af kvoter, fældning af for små og for store træer, eller skovhugst uden for det tilladte område
  • Forfalskede deklarationer til tolden med beviste underdrevne mængder af tømmer
  • Forfalskede deklarationer til international smugling

Greenpeace vil fortætte arbejdet med at beskytte verdens skove. Både i arbejdet med en international klimaaftale og indenfor FN's konvention om biologisk mangfoldighed skal der laves aftaler om - og skaffes finansiering til - at stoppe den ulovlige og destruktive tømmerhugst globalt.

I Greenpeace har vi særligt fokus på regnskovene i Amazonas, Afrika og Indonesien.

 

Amazonregnskoven Afrikas regnskov Indonesiens regnskov

Seneste

 

Danmark endelig mere hval- og fredningsvenlig

Nyhed | 11. juni, 2008 kl. 0:00

På et møde i Miljø- og Planlægningsudvalget i dag er den danske regering blevet pålagt at føre en mere hval- fredningsningsvenlig linje på det nært forestående møde i Den Internationale Hvalfangstkommission, IWC.

Anmeldelse af Movia til Forbrugerombudsmanden

Rapport/dokument | 5. maj, 2008 kl. 0:00

Greenpeace henvender sig hermed til Forbrugerombudsmanden, da Greenpeace mener, at Movia bruger urigtige miljømæssige påstande i markedsføringen af deres såkaldte ”biobusser” – det vil sige busser, der kører på en blanding af traditionel diesel...

Summary: Tropical Deforestation Emission Reduction Mechanism

Rapport/dokument | 5. december, 2007 kl. 9:20

Forest Mechanism - en finansiel mekanisme til bekæmpelse af afskovning* Greenpeace offentliggjorde 4. december 2007 en handlingsplan over, hvordan verdens regeringer sammen kan sikre, at den ukontrollerede afskovning af verdens oprindelige skove...

Tropical Deforestation Emission Reduction Mechanism: A Discussion paper

Rapport/dokument | 5. december, 2007 kl. 9:17

Forest Mechanism - en finansiel mekanisme til bekæmpelse af afskovning* Greenpeace offentliggjorde 4. december 2007 en handlingsplan over, hvordan verdens regeringer sammen kan sikre, at den ukontrollerede afskovning af verdens oprindelige skove...

Vi udrydder orangutangerne i jagten på biodiesel

Nyhed | 7. september, 2007 kl. 0:00

Umiddelbart klinger ordet biodiesel både grønt og godt. Søndag aften er der dog mulighed for at få et indblik i virkelighedens anderledes barske realiteter, når DR1 kl. 20.00 viser dokumentaren ”Kvinden med aberne”.

Aldo Zamoras mordere bag tremmer

Nyhed | 7. august, 2007 kl. 0:00

Endelig ser det ud til, at der er kommet et skred i sagen om Greenpeace-aktivist Aldo Zamora, der blev overfaldet og myrdet 15. maj i Mexico af lokale skovarbejdere.

Mordet på Greenpeace-aktivist skal straffes

Nyhed | 8. juni, 2007 kl. 0:00

I dag får den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen besøg af den mexicanske præsident Felipe Calderon. Og selvom præsidenten ikke kommer for at tale om problemerne med illegal skovhugst og miljøforekæmpernes sårbarhed i Mexico, appellerer...

Biobrændstoffer kan true miljø, natur og fødevareproduktion - Analyse fra miljø- og...

Rapport/dokument | 21. maj, 2007 kl. 13:37

Væksten i produktion af biobrændstoffer til transport kan true miljø, natur og fødevareproduktion viser denne analyse af udviklingen i produktion af biobrændstoffer, som 92-gruppen af miljø- og udviklingsorganisationer har udgivet Udgivet maj 2007.

Eating Up The Amazon

Rapport/dokument | 7. april, 2006 kl. 0:00

In this report we illustrate the soya crisis through the example of two key global players: Cargill (possibly the largest private company in the world) in the Amazon and McDonald’s (the largest fast food company in the world) in Europe. We...

Ny Rapport: McDonalds har medansvar for skovrydning i Amazonas

Nyhed | 7. april, 2006 kl. 0:00

En ny rapport fra Greenpeace dokumenterer, hvordan soja - som blandt andet anvendes til kyllingefoder til McDonalds Mcnuggets - ødelægger regnskov i Amazonas. Dansk landbrug får det meste af sin soja fra Argentina, hvor store skovområder også...

91 - 100 af 113 resultater.