Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Verdens skove svinder hurtigt ind. Rydningen af skov resulterer i udledningen af drivhusgasser i atmosfæren, der dermed accelererer klimaforandringerne. Omkring 20 procent af det globale udslip af drivhusgasser stammer fra ødelæggelsen af skovområder. Samtidig betyder rydningen af skoven - især regnskovene, som de seneste år har udgjort over 90 procent af afskovningen - et massivt tab af biologisk mangfoldighed.

Titusinder af dyr og planter risikerer udryddelse.  Endelig mister lokale befolkninger deres livsgrundlag, når den industrielle skovhugst æder løs af deres landområder. Omkring 300 millioner mennesker, hvoraf størstedelen lever i de tropiske skove, er direkte afhængige af skoven for at kunne opretholde deres eksistens.

Illegal skovhugst er en væsentlig drivkraft bag afskovningen. Således svarer mængden af industrielt træ fra ulovlig fældning - årligt mellem 350 og 650 million kubikmeter - til mellem 20 og 40 procent af den industrielle skovproduktion

Omkring 20 procent af det globale udslip af drivhusgasser stammer fra afskovning.

En FN-rapport fra 2010 fastslår, at der på verdensplan siden år 2000 er forsvundet oprindelig skov på et areal svarende til Tyskland og Danmark tilsammen.

Skovhugst er ulovlig når det fældes, bearbejdes, transporteret, købes eller sælges i uoverensstemmelse med nationale love.

De nationale love kan blive overtrådt på flere forskellige led i forsyningskæden:

  • Erhvervelse af skovhugsttilladelser ulovligt (fx ved korruption, bestikkelse eller uden lovlig samtykke)
  • Overtrædelse af eksportforbud
  • Fældning af beskyttede arter eller fjernelse af disse arter fra beskyttede områder
  • Overskridelse af kvoter, fældning af for små og for store træer, eller skovhugst uden for det tilladte område
  • Forfalskede deklarationer til tolden med beviste underdrevne mængder af tømmer
  • Forfalskede deklarationer til international smugling

Greenpeace vil fortætte arbejdet med at beskytte verdens skove. Både i arbejdet med en international klimaaftale og indenfor FN's konvention om biologisk mangfoldighed skal der laves aftaler om - og skaffes finansiering til - at stoppe den ulovlige og destruktive tømmerhugst globalt.

I Greenpeace har vi særligt fokus på regnskovene i Amazonas, Afrika og Indonesien.

 

Amazonregnskoven Afrikas regnskov Indonesiens regnskov

Seneste

 

Rødgrøn blokering af tjæresandsforslag

Nyhed | 18. maj, 2009 kl. 0:00

Stortinget i Norge svigtede Greenpeace, da de skulle tage stilling til, om de ville bede Statoil om, at trække sig ud af sine aktiviteter i tjæresand i Canada.

Greenpeace

Billede | 15. maj, 2009 kl. 10:05

Greenpeace-aktivister deler informationsmateriale ud til ansatte i Danske Bank

Greenpeace deler informationsmateriale ud

Billede | 15. maj, 2009 kl. 10:02

Greenpeace deler informationsmateriale ud til ansatte i Danske Bank

Danske Bank ud af tjæresand

Rapport/dokument | 15. maj, 2009 kl. 8:29

Informationsmateriale til ansatte i Danske Bank om tjæresand

Tjæresandet smuldrer mellem fingrene på Statoil

Nyhed | 15. maj, 2009 kl. 0:00

Flere svenske og norske aktionærer vil stemme ja til Greenpeace's forslag på Statoil's generalforsamling om at droppe tjæresandsaktiviteter.

Kom til filmpremiere og debatmøde om Statoil's tjæresand

Nyhed | 13. maj, 2009 kl. 0:00

Kom til dansk premiere på en film og til debat med canadiske gæster om Canadas tjæresand, Statoils involvering og danske StatoilHydro-aktionærers rolle.

Greenpeace

Billede | 5. maj, 2009 kl. 14:05

Greenpeace-aktivister sætter mærkater på busserne 1A og 200S om de negative konsekvenser for klima, miljø og mennesker, når man anvender fødevarer som brændstof.

Aktivisterne opfordrer de københavnske buspassagerer

Billede | 5. maj, 2009 kl. 14:03

Aktivisterne opfordrer de københavnske buspassagerer til at hjælpe med at stoppe Movias brug af biodiesel.

Aktivisterne opfordrer de københavnske buspassagerer

Billede | 5. maj, 2009 kl. 14:00

Aktivisterne opfordrer de københavnske buspassagerer til at hjælpe med at stoppe Movias brug af biodiesel.

Aktivisterne opfordrer de københavnske buspassagerer

Billede | 5. maj, 2009 kl. 13:59

Aktivisterne opfordrer de københavnske buspassagerer til at hjælpe med at stoppe Movias brug af biodiesel.

91 - 100 af 189 resultater.