Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Verdens skove svinder hurtigt ind. Rydningen af skov resulterer i udledningen af drivhusgasser i atmosfæren, der dermed accelererer klimaforandringerne. Omkring 20 procent af det globale udslip af drivhusgasser stammer fra ødelæggelsen af skovområder. Samtidig betyder rydningen af skoven - især regnskovene, som de seneste år har udgjort over 90 procent af afskovningen - et massivt tab af biologisk mangfoldighed.

Titusinder af dyr og planter risikerer udryddelse.  Endelig mister lokale befolkninger deres livsgrundlag, når den industrielle skovhugst æder løs af deres landområder. Omkring 300 millioner mennesker, hvoraf størstedelen lever i de tropiske skove, er direkte afhængige af skoven for at kunne opretholde deres eksistens.

Illegal skovhugst er en væsentlig drivkraft bag afskovningen. Således svarer mængden af industrielt træ fra ulovlig fældning - årligt mellem 350 og 650 million kubikmeter - til mellem 20 og 40 procent af den industrielle skovproduktion

Omkring 20 procent af det globale udslip af drivhusgasser stammer fra afskovning.

En FN-rapport fra 2010 fastslår, at der på verdensplan siden år 2000 er forsvundet oprindelig skov på et areal svarende til Tyskland og Danmark tilsammen.

Skovhugst er ulovlig når det fældes, bearbejdes, transporteret, købes eller sælges i uoverensstemmelse med nationale love.

De nationale love kan blive overtrådt på flere forskellige led i forsyningskæden:

  • Erhvervelse af skovhugsttilladelser ulovligt (fx ved korruption, bestikkelse eller uden lovlig samtykke)
  • Overtrædelse af eksportforbud
  • Fældning af beskyttede arter eller fjernelse af disse arter fra beskyttede områder
  • Overskridelse af kvoter, fældning af for små og for store træer, eller skovhugst uden for det tilladte område
  • Forfalskede deklarationer til tolden med beviste underdrevne mængder af tømmer
  • Forfalskede deklarationer til international smugling

Greenpeace vil fortætte arbejdet med at beskytte verdens skove. Både i arbejdet med en international klimaaftale og indenfor FN's konvention om biologisk mangfoldighed skal der laves aftaler om - og skaffes finansiering til - at stoppe den ulovlige og destruktive tømmerhugst globalt.

I Greenpeace har vi særligt fokus på regnskovene i Amazonas, Afrika og Indonesien.

 

Amazonregnskoven Afrikas regnskov Indonesiens regnskov

Seneste

 

20 pct

Billede | 4. december, 2007 kl. 0:00

20 pct. af det globale udslip af drivhusgasser stammer fra afskovning, og i Indonesien er ødelæggelsen af de oprindelige skove ude af kontrol. Hovedårsagen til det er den stigende efterspørgsel efter palmeolie bl.a. til brug i biodiesel. Her...

Ved at lænke sig fast til skibet Doroussa

Billede | 25. november, 2007 kl. 10:50

Ved at lænke sig fast til skibet Doroussa sørgede over 20 Greenpeace-aktivister i dag for, at de 10.000 ton palmeolie, som skibet havde med i lasten fra Indonesien, forblev ombord.

Den skarpe kontrast mellem den oprindelige

Billede | 5. november, 2007 kl. 0:00

Den skarpe kontrast mellem den oprindelige regnskov og et ødelagt område, der er gjort klar til palmeolieplantage i Indonesien.

Greenpeace

Billede | 29. oktober, 2007 kl. 0:00

Greenpeace-aktion i Stockholm, Sverige. Aktivisterne protesterer imod OKQ8's palmeoliediesel Eco20, der efter planerne skulle lanceres i oktober 2007. Dette er udskudt efter protester fra bl.a. Greenpeace.

Et palmeolierafinaderi i provinsen Riau på

Billede | 24. september, 2007 kl. 0:00

Et palmeolierafinaderi i provinsen Riau på Sumatra. Den massive afskovning af Indonesiens oprindelige skove og tropiske tørvemoser har ført til, at landet er verdens tredje største udleder af drivhusgasser.

Greenpeace

Billede | 21. august, 2007 kl. 0:00

Greenpeace-undersøgelser viser, at de brasilianske myndigheder tillader store arealer regnskov bliver fældet til fordel for genhusning af fattige. En genhusning, der kunne og burde ske på områder, der allerede er fældet.

Greenpeace

Billede | 21. august, 2007 kl. 0:00

Greenpeace-undersøgelser viser, at de brasilianske myndigheder lader store arelaer regskov med værdifulde tropiske træsorter fælde for at genhuse fattige. En genhusning, der burde ske i allerede fældede områder.

Greenpeace

Billede | 21. august, 2007 kl. 0:00

Greenpeace-undersøgelse viser nu, at de brasilianske myndigheder lader store arealer af værdifuld regnskov i Santarém-regionen i Para State fælde for at genhuse fattige. En genhusning, der lige så godt kan ske i områder, der allerede er hugget ned.

Aldo Zamora (tv

Billede | 7. august, 2007 kl. 15:33

Aldo Zamora (tv.) blev 15. maj overfaldet og myrdet af fire lokale skovarbejdere i Mexico. Her ses han sammen med sin bror Misael, der befandt sig sammen med Aldo underoverfaldet og slap med alvorlige kvæstelser.

Biobrændstoffer kan true miljø, natur og fødevareproduktion - Analyse fra miljø- og...

Rapport/dokument | 21. maj, 2007 kl. 13:37

Væksten i produktion af biobrændstoffer til transport kan true miljø, natur og fødevareproduktion viser denne analyse af udviklingen i produktion af biobrændstoffer, som 92-gruppen af miljø- og udviklingsorganisationer har udgivet Udgivet maj 2007.

91 - 100 af 144 resultater.