Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Verdens skove svinder hurtigt ind. Rydningen af skov resulterer i udledningen af drivhusgasser i atmosfæren, der dermed accelererer klimaforandringerne. Omkring 20 procent af det globale udslip af drivhusgasser stammer fra ødelæggelsen af skovområder. Samtidig betyder rydningen af skoven - især regnskovene, som de seneste år har udgjort over 90 procent af afskovningen - et massivt tab af biologisk mangfoldighed.

Titusinder af dyr og planter risikerer udryddelse.  Endelig mister lokale befolkninger deres livsgrundlag, når den industrielle skovhugst æder løs af deres landområder. Omkring 300 millioner mennesker, hvoraf størstedelen lever i de tropiske skove, er direkte afhængige af skoven for at kunne opretholde deres eksistens.

Illegal skovhugst er en væsentlig drivkraft bag afskovningen. Således svarer mængden af industrielt træ fra ulovlig fældning - årligt mellem 350 og 650 million kubikmeter - til mellem 20 og 40 procent af den industrielle skovproduktion

Omkring 20 procent af det globale udslip af drivhusgasser stammer fra afskovning.

En FN-rapport fra 2010 fastslår, at der på verdensplan siden år 2000 er forsvundet oprindelig skov på et areal svarende til Tyskland og Danmark tilsammen.

Skovhugst er ulovlig når det fældes, bearbejdes, transporteret, købes eller sælges i uoverensstemmelse med nationale love.

De nationale love kan blive overtrådt på flere forskellige led i forsyningskæden:

  • Erhvervelse af skovhugsttilladelser ulovligt (fx ved korruption, bestikkelse eller uden lovlig samtykke)
  • Overtrædelse af eksportforbud
  • Fældning af beskyttede arter eller fjernelse af disse arter fra beskyttede områder
  • Overskridelse af kvoter, fældning af for små og for store træer, eller skovhugst uden for det tilladte område
  • Forfalskede deklarationer til tolden med beviste underdrevne mængder af tømmer
  • Forfalskede deklarationer til international smugling

Greenpeace vil fortætte arbejdet med at beskytte verdens skove. Både i arbejdet med en international klimaaftale og indenfor FN's konvention om biologisk mangfoldighed skal der laves aftaler om - og skaffes finansiering til - at stoppe den ulovlige og destruktive tømmerhugst globalt.

I Greenpeace har vi særligt fokus på regnskovene i Amazonas, Afrika og Indonesien.

 

Amazonregnskoven Afrikas regnskov Indonesiens regnskov

Seneste

 

Greenpeace

Billede | 27. maj, 2009 kl. 1:00

Greenpeace-protest imod busselskabet Movias brug af biobrændstoffer, der har en større CO2-udledning samlet set end traditionel diesel og benzin, og som desuden er årsag til afskovning.

Greenpeace

Billede | 27. maj, 2009 kl. 1:00

Greenpeace-protest imod busselskabet Movias brug af biobrændstoffer, der har en større CO2-udledning samlet set end traditionel diesel og benzin, og som desuden er årsag til afskovning.

Greenpeace hænger banner op på busterminalen

Billede | 27. maj, 2009 kl. 1:00

Greenpeace hænger banner op på busterminalen på Rådhuspladsen i København for at gøre opmærksom på de skadelige konsekvenser ved at bruge Biobrændstof i busserne.

Greenpeace informerer ved busterminalen på

Billede | 27. maj, 2009 kl. 1:00

Greenpeace informerer ved busterminalen på Rådhuspladsen i København om de skadelige konsekvenser ved at bruge Biobrændstof i busserne.

Greenpeace hænger banner op på busterminalen

Billede | 27. maj, 2009 kl. 1:00

Greenpeace hænger banner op på busterminalen på Rådhuspladsen i København for at gøre opmærksom på de skadelige konsekvenser ved at bruge Biobrændstof i busserne.

Greenpeace hænger banner op på busterminalen

Billede | 27. maj, 2009 kl. 1:00

Greenpeace hænger banner op på busterminalen på Rådhuspladsen i København for at gøre opmærksom på de skadelige konsekvenser ved at bruge Biobrændstof i busserne.

Greenpeace hænger banner op på busterminalen

Billede | 27. maj, 2009 kl. 1:00

Greenpeace hænger banner op på busterminalen på Rådhuspladsen i København for at gøre opmærksom på de skadelige konsekvenser ved at bruge Biobrændstof i busserne.

Greenpeace hænger banner op på busterminalen

Billede | 27. maj, 2009 kl. 1:00

Greenpeace hænger banner op på busterminalen på Rådhuspladsen i København for at gøre opmærksom på de skadelige konsekvenser ved at bruge Biobrændstof i busserne.

Nej tak til biobrændstoffer

Nyhed | 27. maj, 2009 kl. 0:00

I forlængelse af morgenens protest imod Danmarks største trafikselskab Movias brug af biobrændstoffer kravlede 6 Greenpeace-aktivister op på taget af Movias sorte busterminal på Rådhuspladsen for at hænge to bannere op.

Udvinding af olie fra tjæresand i Alberta

Billede | 18. maj, 2009 kl. 17:36

Udvinding af olie fra tjæresand i Alberta, Canada

81 - 90 af 189 resultater.