Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Det gør Greenpeace

Side - 15. oktober, 2010
Greenpeace overvåger den illegale tømmerhugst, vi arbejder med etableringen af en fond, der skal sikre det økonomiske incitament for skovbevarelse samt arbejdet med at sikre oprindelige folks leveområder. Yderligere arbejdes der politisk i EU på at sikre, at importen af tømmer i EU ikke stammer fra illegal skovhugst.

En Greenpeace-frivillig hjælper med at undersøge beskyttet skov i Amazonas.

Greenpeace har oprettet en base i hjertet i Amazonregnskoven, hvorfra vi f.eks. fra et lille cessna-fly kan overvåge den illegale tømmerhugst og side om side med den statslige overvågningsenhed IBAMA kæmpe mod den illegale handel.

Sojamoratorium

Undersøgelser foretaget af Greenpeace har vist stærke forbindelser mellem kvægfarme samt sojadyrkning og ødelæggelsen af regnskoven. Offentliggørelsen af disse undersøgelser har lagt pres på de store virksomheder bag disse aktiviteter, der bl.a. førte til et moratorium for sojaafgrøder i nyfældede områder tilbage i 2006.

Læs mere på vores internationale hjemmeside om sojamoratoriummet.

Forest for Climate

På international niveau arbejder Greenpeace på at få etableret en global fond, der kan sikre et økonomisk incitament for lande med regnskov til effektiv bevarelse af deres tilbageværende skovområder.

Læs mere på vores internationale hjemmeside om 'Forest for Climate' og fonden.

Bedre lovgivning

Brasiliansk lov har siden 1993 beskyttet oprindelige folks leveområder, men i praksis fungerer loven ikke tilstrækkeligt. For at loven kan fungere, kræver det, at de oprindelige folks landområder er kortlagt - dette er endnu ikke færdiggjort. Derfor arbejder Greenpeace på at kortlægge den resterende halvdel, der mangler at blive kortlagt.

 

Tags