Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Problem

Side - 15. oktober, 2010
Siden 1970’erne er der forsvundet et areal af Amazonregnskoven på størrelse med Frankrig. Alene i år 2000 blev der ødelagt næsten to millioner hektar af den brasilianske regnskov. En stigning på 15 % i forhold til det forrige år.

Kvæg på vej til Marfrig slagteriet på Tangar’ da Serra. Produktion af sko, færdigretter og designertasker sætter sit fodaftryk i destruktionen af Amazonas regnskov. Brasiliens blomstrende kvægindustri er en af de største drivkræfter bag skovrydning – herunder også ulovlig skovrydning, og også landets største kilde til udledning af drivhusgasser.

Illegal skovhugst

Den illegale skovhugst fører til tab af biodiversitet. Yderligere resulterer den omfattende afskovning til alvorlige ændringer for den lokale befolknings livsbetingelser. Amazonas er hjem for halvdelen af alle arter på jorden og omkring 20 millioner mennesker. Heraf er ca. 300.000 oprindelige folk fordelt på 400 folkeslag. 180.000 af disse mennesker lever på traditionel vis og er afhængige af skoven for deres overlevelse.

Det illegale tømmer er ofte svært at spore, idet firmaerne fælder det opstrøms flodsystemet. Derefter transporteres det ned til et område, hvor de har rettighederne og driver skovhugst legalt. Den illegale skovhugst i Amazonregnskoven udgør et sted mellem 60 og 80 %.

Den illegale skovhugst fører til uhensigtsmæssig afskovning, fordi den går udenom den forsvarlige skovforvaltning.

Klimaforandringerne

Omkring 20 % af den globale udledning af drivhusgasser kommer fra afskovning. Amazonregnskoven binder mellem  80 og 120 milliarder tons kulstof.  Hvis hele skoven blev fældet ville det medføre en udledning af drivhusgasser ca. 50 gange det årlige udslip fra USA. Afskovning og forandringer i landskabet udgør omkring 75 % af Brasiliens samlede drivhusgasudslip, hvilket gør Brasilien til verdens fjerde største udleder efter Kina, USA og Indonesien.

Kvæg og landbrug

Store dele af Amazonregnskoven fældes for at give plads til kvægfarme og sojamarker. Foruden at forsyne forbrugerne med kødprodukter, så benyttes kvægfarmene til at producere læder til bl.a. store skoproducenter. De høstede sojaafgrøder benyttes i høj grad til at producere foderprodukter til kvægproducenter.

På trods af de ovenstående åbenlyse trusler mod regnskoven i Amazonas, så fortsætter nedfældningen.

 

Tags