Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

RoHS-direktivet

Side - 29. marts, 2010

Aktivister fra Greenpeace fremviser en kæmpe robot på CeBit-messen i Hannover, for at gøre producenterne opmærksom på deres ansvar omkring elektronisk affald.

RoHS-direktivet, Restriction on Hazardous Substances, er et EU-direktiv, som forbyder brugen af 4 specifikke tungmetaller samt to specifikke flammehæmmere i elektronikprodukter. Forbuddet betyder, at elektronikprodukter som ikke opfylder direktivets krav, ikke må sælges på det europæiske marked. Lovgivningen har blot været i kraft nogle få år, men har allerede haft en positiv, afsmittende effekt på lignende lovgivning i østen, blandt anet Kina.

De fire tungmetaller er bly, kviksølv, kadmium og hexavalent krom. Tungmetallerne har en lang række veldokumenterede sundheds- og miljøskadelige virkninger.

De to flammehæmmere er af den såkaldte bromerede type, og udover at have hormonforstyrrende virkninger i mennesker og dyr, giver de ved afbrænding også anledning til udvikling af et af de kraftigst kendte giftstoffer i verden, dioxin.

Læs hele EU-direktivet.

  

Emner