Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Atomvåbenfri verden

Side - 15. januar, 2016
Atomvåben er ikke kommet for at blive. Gennem en koordineret og vedvarende indsats mellem NGO’er, regeringer og det bredere civile samfund på et regionalt og internationalt niveau, er det muligt at opnå en verden fri for atomvåben.

Greenpeace-aktivister på Brandenburger Tor i Berlin med et banner med teksten "NO WAR!” Aktivisterne er lænket til monumentet i en aktion mod den amerikanske invasion af Irak.

Den helt åbenlyse kendsgerning, at atombomber ikke diskriminerer mellem militære og civile personer, forsager miljømæssige katastrofer og fører til menneskelig genetisk skadevirkning fik i 1996 den internationale domstol til at forbyde trussel med og brugen af atomvåben.

Det internationale samfunds bestræbelser på at forhindre udbredelsen af atomvåben har haft synlige effekter. Både brugen af kemiske og biologiske våben er ulovligt, og konventioner ser til, at landenes forpligtigelser overholdes. Lande som Argentina, Brasilien, Japan, Sydafrika, Sydkorea og Tyskland har opgivet deres planer om at anskaffe sig atomvåben. Hviderusland, Kasakhstan og Ukraine arvede atomvåben ved Sovjetunionens opbrud, men afviste dem og valgte i stedet identiteter som atomvåben uafhængige nationer.

Det er muligt at stoppe truslen fra atomvåben med stemmen fra verdens anden supermagt; verdensopinionen. Den folkelige modstand mod atomvåben er i fremgang, både i lande der har og ikke har atomvåben.