Problemet | Greenpeace Danmark
Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Problemet

Side - 15. januar, 2016
Såvel de enorme ødelæggelser fra de to atombomber over Hiroshima og Nagasaki som de mere end 2.000 atomprøvesprængninger har efterladt mennesker og natur med alvorlig radioaktiv forurening. At blive udsat for radioaktiv stråling kan bl.a. medføre kræft, dødfødsler, aborter og andre helbredseffekter.

Ups. Denne "underjordiske" atomprøvesprængning i 1970 gik ikke så godt. En bombe på 10-kiloton, begravet 275 meter under jorden, sendte ved et uheld radioaktiv stråling 3 km op i luften og udsatte de ansatte i testområdet, samt beboelser i vindretningen, for radioaktivitet.

På trods af, at der ikke siden 1945 er detoneret atombomber med bagvedliggende aggressive intentioner, og den kolde krig er forbi, så er truslen fra atomvåben stadig virkelig. En atombombe med den samme kraft, som den, der udryddede Hiroshima, er i dag på størrelse med en madkasse. Den tidligere amerikanske præsident George W. Bush talte åbent om at udvikle nye, "mere brugervenlige" og strategiske atomvåben.

Køen af lande, der vil erhverve sig atomvåben, bliver stadig større og større. Dermed øges risikoen for, at atomvåben vil blive taget i brug under krig. Samtidig øges risikoen for en atomkatastrofe. Opblusningen i terroraktiviteter bidrager ligeledes til denne tendens.

George W. Bushs krig mod masseødelæggelsesvåben fik sit første konkrete resultat, da antallet af lande med atomvåben øgedes fra otte til ni, idet Nordkorea erklærede, at landet havde bygget "nok atomvåben til at holde USA fra at angribe".

Yderligere har de over 2.000 atomprøvesprængninger udsat mennesker og natur for alvorlig radioaktiv forurening. Listen af militære ulykker involverende atomvåben er lang. Når uheldet har været ude, har skadens begrænsninger ikke stoppet ved materielle skader - den har ramt både militært personel og civilbefolkning. I andre tilfælde har militære transporter mistet atombomber over land og havområder, hvoraf nogle formodentlig aldrig er fundet igen. Atomdrevne fartøjer har ligeledes været indblandet i havari, som fx da den russiske atomubåd Kursk på tragisk vis sank i Barents Hav.